За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Семейства

3. Семейства по области и вид на семейството
(Брой)
Области
Вид на семейството
1.03.2001 1.02.2011
общо в градовете в селата общо в градовете в селата
Общо за страната 2 369 100 1 623 612 745 488 2 123 224 1 537 777 585 447
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 2 079 072 1 401 621 677 451 1 810 441 1 294 734 515 707
Двама съпрузи без деца 875 853 510 852 365 001 813 995 545 454 268 541
Двама съпрузи с неженени деца 1 203 219 890 769 312 450 996 446 749 280 247 166
Един родител с неженени деца 290 028 221 991 68 037 312 783 243 043 69 740
Майка с неженени деца 240 239 188 043 52 196 251 325 199 394 51 931
Баща с неженени деца 49 789 33 948 15 841 61 458 43 649 17 809
Благоевград 101 811 57 226 44 585 95 086 55 658 39 428
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 91 891 50 836 41 055 83 100 47 815 35 285
Двама съпрузи без деца 32 645 16 226 16 419 33 245 18 300 14 945
Двама съпрузи с неженени деца 59 246 34 610 24 636 49 855 29 515 20 340
Един родител с неженени деца 9 920 6 390 3 530 11 986 7 843 4 143
Майка с неженени деца 8 252 5 383 2 869 9 621 6 403 3 218
Баща с неженени деца 1 668 1 007 661 2 365 1 440 925
Бургас 127 871 90 066 37 805 122 256 91 771 30 485
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 113 520 79 057 34 463 106 526 79 010 27 516
Двама съпрузи без деца 44 924 28 281 16 643 45 047 32 262 12 785
Двама съпрузи с неженени деца 68 596 50 776 17 820 61 479 46 748 14 731
Един родител с неженени деца 14 351 11 009 3 342 15 730 12 761 2 969
Майка с неженени деца 12 193 9 488 2 705 13 078 10 737 2 341
Баща с неженени деца 2 158 1 521 637 2 652 2 024 628
Варна 136 676 107 734 28 942 136 792 113 136 23 656
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 118 974 92 970 26 004 116 685 95 839 20 846
Двама съпрузи без деца 46 172 32 607 13 565 48 920 38 387 10 533
Двама съпрузи с неженени деца 72 802 60 363 12 439 67 765 57 452 10 313
Един родител с неженени деца 17 702 14 764 2 938 20 107 17 297 2 810
Майка с неженени деца 15 097 12 771 2 326 16 543 14 399 2 144
Баща с неженени деца 2 605 1 993 612 3 564 2 898 666
Велико Търново 86 493 55 950 30 543 71 775 49 600 22 175
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 75 773 48 300 27 473 60 755 41 730 19 025
Двама съпрузи без деца 34 852 18 206 16 646 29 677 18 471 11 206
Двама съпрузи с неженени деца 40 921 30 094 10 827 31 078 23 259 7 819
Един родител с неженени деца 10 720 7 650 3 070 11 020 7 870 3 150
Майка с неженени деца 8 612 6 320 2 292 8 602 6 283 2 319
Баща с неженени деца 2 108 1 330 778 2 418 1 587 831
Видин 39 498 23 672 15 826 28 728 18 741 9 987
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 35 253 20 724 14 529 24 540 15 835 8 705
Двама съпрузи без деца 18 786 8 206 10 580 13 739 7 601 6 138
Двама съпрузи с неженени деца 16 467 12 518 3 949 10 801 8 234 2 567
Един родител с неженени деца 4 245 2 948 1 297 4 188 2 906 1 282
Майка с неженени деца 3 306 2 390 916 3 026 2 163 863
Баща с неженени деца 939 558 381 1 162 743 419
Враца 72 763 42 288 30 475 53 757 32 540 21 217
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 64 446 36 954 27 492 45 249 27 226 18 023
Двама съпрузи без деца 30 497 13 864 16 633 22 078 11 793 10 285
Двама съпрузи с неженени деца 33 949 23 090 10 859 23 171 15 433 7 738
Един родител с неженени деца 8 317 5 334 2 983 8 508 5 314 3 194
Майка с неженени деца 6 502 4 349 2 153 6 184 3 980 2 204
Баща с неженени деца 1 815 985 830 2 324 1 334 990
Габрово 43 380 34 482 8 898 35 611 29 444 6 167
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 37 548 29 459 8 089 30 001 24 573 5 428
Двама съпрузи без деца 17 591 11 809 5 782 15 252 11 562 3 690
Двама съпрузи с неженени деца 19 957 17 650 2 307 14 749 13 011 1 738
Един родител с неженени деца 5 832 5 023 809 5 610 4 871 739
Майка с неженени деца 4 730 4 117 613 4 462 3 913 549
Баща с неженени деца 1 102 906 196 1 148 958 190
Добрич 65 642 43 524 22 118 56 030 39 143 16 887
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 58 075 38 233 19 842 48 198 33 378 14 820
Двама съпрузи без деца 23 908 13 079 10 829 21 852 14 130 7 722
Двама съпрузи с неженени деца 34 167 25 154 9 013 26 346 19 248 7 098
Един родител с неженени деца 7 567 5 291 2 276 7 832 5 765 2 067
Майка с неженени деца 6 257 4 487 1 770 6 200 4 638 1 562
Баща с неженени деца 1 310 804 506 1 632 1 127 505
Кърджали 49 888 19 332 30 556 46 034 18 924 27 110
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 45 464 17 178 28 286 41 367 16 669 24 698
Двама съпрузи без деца 17 414 5 748 11 666 17 664 6 552 11 112
Двама съпрузи с неженени деца 28 050 11 430 16 620 23 703 10 117 13 586
Един родител с неженени деца 4 424 2 154 2 270 4 667 2 255 2 412
Майка с неженени деца 3 681 1 885 1 796 3 740 1 904 1 836
Баща с неженени деца 743 269 474 927 351 576
Кюстендил 49 067 32 297 16 770 40 171 27 738 12 433
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 42 746 27 732 15 014 34 027 23 300 10 727
Двама съпрузи без деца 18 991 10 164 8 827 16 892 10 635 6 257
Двама съпрузи с неженени деца 23 755 17 568 6 187 17 135 12 665 4 470
Един родител с неженени деца 6 321 4 565 1 756 6 144 4 438 1 706
Майка с неженени деца 5 203 3 845 1 358 4 882 3 585 1 297
Баща с неженени деца 1 118 720 398 1 262 853 409
Ловеч 50 421 30 665 19 756 40 870 25 966 14 904
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 44 759 26 897 17 862 35 207 22 180 13 027
Двама съпрузи без деца 22 016 10 881 11 135 18 046 10 452 7 594
Двама съпрузи с неженени деца 22 743 16 016 6 727 17 161 11 728 5 433
Един родител с неженени деца 5 662 3 768 1 894 5 663 3 786 1 877
Майка с неженени деца 4 519 3 080 1 439 4 326 2 952 1 374
Баща с неженени деца 1 143 688 455 1 337 834 503
Монтана 54 766 33 492 21 274 42 556 27 969 14 587
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 48 748 29 539 19 209 36 294 23 851 12 443
Двама съпрузи без деца 24 825 11 777 13 048 18 750 10 960 7 790
Двама съпрузи с неженени деца 23 923 17 762 6 161 17 544 12 891 4 653
Един родител с неженени деца 6 018 3 953 2 065 6 262 4 118 2 144
Майка с неженени деца 4 754 3 216 1 538 4 649 3 120 1 529
Баща с неженени деца 1 264 737 527 1 613 998 615
Пазарджик 92 691 53 294 39 397 81 044 50 532 30 512
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 82 360 46 665 35 695 69 748 43 050 26 698
Двама съпрузи без деца 31 589 16 382 15 207 29 964 18 162 11 802
Двама съпрузи с неженени деца 50 771 30 283 20 488 39 784 24 888 14 896
Един родител с неженени деца 10 331 6 629 3 702 11 296 7 482 3 814
Майка с неженени деца 8 532 5 635 2 897 8 804 5 953 2 851
Баща с неженени деца 1 799 994 805 2 492 1 529 963
Перник 45 637 34 469 11 168 39 690 31 515 8 175
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 39 561 29 413 10 148 33 262 26 147 7 115
Двама съпрузи без деца 17 088 10 287 6 801 15 551 10 999 4 552
Двама съпрузи с неженени деца 22 473 19 126 3 347 17 711 15 148 2 563
Един родител с неженени деца 6 076 5 056 1 020 6 428 5 368 1 060
Майка с неженени деца 5 053 4 266 787 5 114 4 327 787
Баща с неженени деца 1 023 790 233 1 314 1 041 273
Плевен 94 378 60 047 34 331 78 139 53 091 25 048
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 83 725 52 615 31 110 67 286 45 496 21 790
Двама съпрузи без деца 40 394 21 061 19 333 34 507 21 439 13 068
Двама съпрузи с неженени деца 43 331 31 554 11 777 32 779 24 057 8 722
Един родител с неженени деца 10 653 7 432 3 221 10 853 7 595 3 258
Майка с неженени деца 8 238 5 885 2 353 7 931 5 678 2 253
Баща с неженени деца 2 415 1 547 868 2 922 1 917 1 005
Пловдив 214 871 152 083 62 788 198 714 147 527 51 187
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 189 404 132 098 57 306 169 508 124 294 45 214
Двама съпрузи без деца 77 151 47 518 29 633 73 796 51 529 22 267
Двама съпрузи с неженени деца 112 253 84 580 27 673 95 712 72 765 22 947
Един родител с неженени деца 25 467 19 985 5 482 29 206 23 233 5 973
Майка с неженени деца 21 203 16 998 4 205 23 612 19 123 4 489
Баща с неженени деца 4 264 2 987 1 277 5 594 4 110 1 484
Разград 46 449 20 597 25 852 36 982 17 523 19 459
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 41 595 18 022 23 573 32 306 15 029 17 277
Двама съпрузи без деца 18 485 6 845 11 640 14 973 6 538 8 435
Двама съпрузи с неженени деца 23 110 11 177 11 933 17 333 8 491 8 842
Един родител с неженени деца 4 854 2 575 2 279 4 676 2 494 2 182
Майка с неженени деца 3 888 2 171 1 717 3 639 2 055 1 584
Баща с неженени деца 966 404 562 1 037 439 598
Русе 80 480 55 473 25 007 69 046 52 944 16 102
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 70 376 47 549 22 827 58 799 44 625 14 174
Двама съпрузи без деца 31 471 18 541 12 930 28 157 19 938 8 219
Двама съпрузи с неженени деца 38 905 29 008 9 897 30 642 24 687 5 955
Един родител с неженени деца 10 104 7 924 2 180 10 247 8 319 1 928
Майка с неженени деца 8 296 6 666 1 630 8 203 6 788 1 415
Баща с неженени деца 1 808 1 258 550 2 044 1 531 513
Силистра 44 097 19 529 24 568 35 998 16 220 19 778
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 39 733 17 152 22 581 31 590 13 919 17 671
Двама съпрузи без деца 18 248 6 895 11 353 15 831 6 779 9 052
Двама съпрузи с неженени деца 21 485 10 257 11 228 15 759 7 140 8 619
Един родител с неженени деца 4 364 2 377 1 987 4 408 2 301 2 107
Майка с неженени деца 3 382 1 923 1 459 3 282 1 788 1 494
Баща с неженени деца 982 454 528 1 126 513 613
Сливен 64 803 43 080 21 723 56 764 38 171 18 593
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 57 054 37 648 19 406 48 985 32 539 16 446
Двама съпрузи без деца 23 811 13 713 10 098 21 901 13 795 8 106
Двама съпрузи с неженени деца 33 243 23 935 9 308 27 084 18 744 8 340
Един родител с неженени деца 7 749 5 432 2 317 7 779 5 632 2 147
Майка с неженени деца 6 281 4 533 1 748 6 335 4 708 1 627
Баща с неженени деца 1 468 899 569 1 444 924 520
Смолян 42 689 21 615 21 074 37 577 20 328 17 249
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 38 927 19 152 19 775 33 672 17 820 15 852
Двама съпрузи без деца 15 876 6 480 9 396 15 670 7 422 8 248
Двама съпрузи с неженени деца 23 051 12 672 10 379 18 002 10 398 7 604
Един родител с неженени деца 3 762 2 463 1 299 3 905 2 508 1 397
Майка с неженени деца 3 264 2 171 1 093 3 224 2 098 1 126
Баща с неженени деца 498 292 206 681 410 271
София 81 719 47 896 33 823 72 061 44 514 27 547
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 72 087 42 007 30 080 61 496 37 974 23 522
Двама съпрузи без деца 30 990 14 840 16 150 27 401 15 406 11 995
Двама съпрузи с неженени деца 41 097 27 167 13 930 34 095 22 568 11 527
Един родител с неженени деца 9 632 5 889 3 743 10 565 6 540 4 025
Майка с неженени деца 7 792 4 861 2 931 8 349 5 189 3 160
Баща с неженени деца 1 840 1 028 812 2 216 1 351 865
София (столица) 335 931 319 515 16 416 350 442 332 949 17 493
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 278 343 263 999 14 344 285 547 270 552 14 995
Двама съпрузи без деца 100 326 94 474 5 852 113 700 107 740 5 960
Двама съпрузи с неженени деца 178 017 169 525 8 492 171 847 162 812 9 035
Един родител с неженени деца 57 588 55 516 2 072 64 895 62 397 2 498
Майка с неженени деца 49 743 48 074 1 669 55 246 53 288 1 958
Баща с неженени деца 7 845 7 442 403 9 649 9 109 540
Стара Загора 111 831 75 985 35 846 97 342 69 270 28 072
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 98 856 66 294 32 562 83 653 58 951 24 702
Двама съпрузи без деца 43 604 24 167 19 437 39 765 25 747 14 018
Двама съпрузи с неженени деца 55 252 42 127 13 125 43 888 33 204 10 684
Един родител с неженени деца 12 975 9 691 3 284 13 689 10 319 3 370
Майка с неженени деца 10 706 8 202 2 504 10 848 8 379 2 469
Баща с неженени деца 2 269 1 489 780 2 841 1 940 901
Търговище 41 415 21 717 19 698 35 334 19 280 16 054
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 36 615 18 805 17 810 30 386 16 293 14 093
Двама съпрузи без деца 15 920 6 875 9 045 14 145 6 983 7 162
Двама съпрузи с неженени деца 20 695 11 930 8 765 16 241 9 310 6 931
Един родител с неженени деца 4 800 2 912 1 888 4 948 2 987 1 961
Майка с неженени деца 3 891 2 472 1 419 3 920 2 449 1 471
Баща с неженени деца 909 440 469 1 028 538 490
Хасково 85 259 59 408 25 851 73 339 53 224 20 115
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 76 646 52 724 23 922 63 772 45 685 18 087
Двама съпрузи без деца 35 012 19 742 15 270 30 115 19 538 10 577
Двама съпрузи с неженени деца 41 634 32 982 8 652 33 657 26 147 7 510
Един родител с неженени деца 8 613 6 684 1 929 9 567 7 539 2 028
Майка с неженени деца 7 071 5 606 1 465 7 522 6 036 1 486
Баща с неженени деца 1 542 1 078 464 2 045 1 503 542
Шумен 60 759 37 233 23 526 52 528 32 882 19 646
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 53 813 32 328 21 485 45 186 27 740 17 446
Двама съпрузи без деца 22 912 12 029 10 883 20 417 11 825 8 592
Двама съпрузи с неженени деца 30 901 20 299 10 602 24 769 15 915 8 854
Един родител с неженени деца 6 946 4 905 2 041 7 342 5 142 2 200
Майка с неженени деца 5 664 4 128 1 536 5 781 4 202 1 579
Баща с неженени деца 1 282 777 505 1 561 940 621
Ямбол 47 815 30 943 16 872 38 558 27 177 11 381
Семейство от двама съпрузи без/с неженени деца 42 780 27 271 15 509 33 296 23 214 10 082
Двама съпрузи без деца 20 355 10 155 10 200 16 940 10 509 6 431
Двама съпрузи с неженени деца 22 425 17 116 5 309 16 356 12 705 3 651
Един родител с неженени деца 5 035 3 672 1 363 5 262 3 963 1 299
Майка с неженени деца 4 129 3 121 1 008 4 202 3 256 946
Баща с неженени деца 906 551 355 1 060 707 353