За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Семейства

2. Семейства по местоживеене, брой на членовете и вид на семейството
(Брой)
Местоживеене
Семейства по брой на членовете
общо вид на семейството
съпрузи
без деца
съпрузи с
неженени деца
един родител с
неженени деца
1992
Общо за страната 2 547 016 968 796 1 340 367 237 853
Двучленни 1 134 719 968 796 х 165 923
Тричленни 683 633 х 622 910 60 723
Четиричленни 630 053 х 621 572 8 481
Петчленни 75 831 х 74 024 1 807
Шестчленни 14 937 х 14 330 607
Седемчленни 5 100 х 4 881 219
Осемчленни и повече 2 743 х 2 650 93
В градовете 1 690 002 534 675 977 303 178 024
Двучленни 658 496 534 675 х 123 821
Тричленни 508 700 х 461 718 46 982
Четиричленни 469 691 х 464 128 5 563
Петчленни 42 022 х 40 908 1 114
Шестчленни 7 313 х 6 959 354
Седемчленни 2 510 х 2 381 129
Осемчленни и повече 1 270 х 1 209 61
В селата 857 014 434 121 363 064 59 829
Двучленни 476 223 434 121 х 42 102
Тричленни 174 933 х 161 192 13 741
Четиричленни 160 362 х 157 444 2 918
Петчленни 33 809 х 33 116 693
Шестчленни 7 624 х 7 371 253
Седемчленни 2 590 х 2 500 90
Осемчленни и повече 1 473 х 1 441 32
2001
Общо за страната 2 369 100 875 853 1 203 219 290 028
Двучленни 1 087 057 875 853 x 211 204
Тричленни 708 924 x 639 984 68 940
Четиричленни 506 962 x 499 217 7 745
Петчленни 51 331 x 49 822 1 509
Шестчленни 9 738 x 9 338 400
Седемчленни 3 223 x 3 080 143
Осемчленни и повече 1 865 x 1 778 87
В градовете 1 623 612 510 852 890 769 221 991
Двучленни 672 412 510 852 x 161 560
Тричленни 540 195 x 486 084 54 111
Четиричленни 374 598 x 369 543 5 055
Петчленни 29 249 x 28 345 904
Шестчленни 4 781 x 4 557 224
Седемчленни 1 503 x 1 417 86
Осемчленни и повече 874 x 823 51
В селата 745 488 365 001 312 450 68 037
Двучленни 414 645 365 001 x 49 644
Тричленни 168 729 x 153 900 14 829
Четиричленни 132 364 x 129 674 2 690
Петчленни 22 082 x 21 477 605
Шестчленни 4 957 x 4 781 176
Седемчленни 1 720 x 1 663 57
Осемчленни и повече 991 x 955 36
2011
Общо за страната 2 123 224 813 995 996 446 312 783
Двучленни 1 053 471 813 995 x 239 476
Тричленни 653 207 x 589 686 63 521
Четиричленни 367 788 x 360 529 7 259
Петчленни 36 203 x 34 530 1 673
Шестчленни 7 788 x 7 277 511
Седемчленни 2 892 x 2 689 203
Осемчленни и повече 1 875 x 1 735 140
В градовете 1 537 777 545 454 749 280 243 043
Двучленни 732 586 545 454 x 187 132
Тричленни 509 512 x 460 140 49 372
Четиричленни 268 308 x 263 387 4 921
Петчленни 21 296 x 20 221 1 075
Шестчленни 3 866 x 3 541 325
Седемчленни 1 357 x 1 231 126
Осемчленни и повече 852 x 760 92
В селата 585 447 268 541 247 166 69 740
Двучленни 320 885 268 541 x 52 344
Тричленни 143 695 x 129 546 14 149
Четиричленни 99 480 x 97 142 2 338
Петчленни 14 907 x 14 309 598
Шестчленни 3 922 x 3 736 186
Седемчленни 1 535 x 1 458 77
Осемчленни и повече 1 023 x 975 48