За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Семейства

1. Семейства по местоживеене и брой на членовете
Местоживеене
Семейства по брой на членовете
1965 1975 1985 1992 2001 2011
Брой
Общо за страната 2 410 148 2 626 788 2 699 955 2 547 016 2 369 100 2 123 224
Двучленни 937 841 1 103 754 1 159 030 1 134 719 1 087 057 1 053 471
Тричленни 726 784 757 135 710 680 683 633 708 924 653 207
Четиричленни 588 526 637 154 706 047 630 053 506 962 367 788
Петчленни 101 525 93 491 94 250 75 831 51 331 36 203
Шестчленни 33 930 22 865 19 894 14 937 9 738 7 788
Седемчленни и повече 21 542 12 389 10 054 7 843 5 088 4 767
Лица в семействата 7 282 704 7 725 844 7 941 547 7 368 808 6 682 394 5 802 005
Среден брой членове в едно семейство 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7
В градовете 1 055 303 1 465 981 1 719 915 1 690 002 1 623 612 1 537 777
Двучленни 326 437 505 267 638 063 658 496 672 412 732 586
Тричленни 371 267 489 377 509 405 508 700 540 195 509 512
Четиричленни 306 745 420 206 512 329 469 691 374 598 268 308
Петчленни 34 468 39 060 47 197 42 022 29 249 21 296
Шестчленни 9 635 7 832 8 699 7 313 4 781 3 866
Седемчленни и повече 6 751 4 239 4 222 3 780 2 377 2 209
Лица в семействата 3 274 994 4 434 036 5 173 837 5 004 408 4 656 731 4 213 518
Среден брой членове в едно семейство 3.1 3.0 3.0 3.0 2.9 2.7
В селата 1 354 845 1 160 807 980 040 857 014 745 488 585 447
Двучленни 611 404 598 487 520 967 476 223 414 645 320 885
Тричленни 355 517 267 758 201 275 174 933 168 729 143 695
Четиричленни 281 781 216 948 193 718 160 362 132 364 99 480
Петчленни 67 057 54 431 47 053 33 809 22 082 14 907
Шестчленни 24 295 15 033 11 195 7 624 4 957 3 922
Седемчленни и повече 14 791 8 150 5 832 4 063 2 711 2 558
Лица в семействата 4 007 710 3 291 808 2 767 620 2 364 400 2 025 663 1 588 487
Среден брой членове в едно семейство 3.0 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7
Относителен дял - %
Общо за страната 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Двучленни 38.9 42.0 42.9 44.6 45.9 54.8
Тричленни 30.2 28.8 26.3 26.8 29.9 24.5
Четиричленни 24.4 24.3 26.2 24.7 21.4 17.0
Петчленни 4.2 3.6 3.5 3.0 2.2 2.5
Шестчленни 1.4 0.9 0.7 0.6 0.4 0.7
Седемчленни и повече 0.9 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4
Лица в семействата х х х х х х
Среден брой членове в едно семейство х х х х х х
В градовете 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Двучленни 30.9 34.5 37.1 39.0 41.4 47.6
Тричленни 35.2 33.4 29.6 30.1 33.3 33.1
Четиричленни 29.1 28.7 29.8 27.8 23.1 17.4
Петчленни 3.3 2.7 2.7 2.5 1.8 1.4
Шестчленни 0.9 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3
Седемчленни и повече 0.6 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
Лица в семействата х х х х х х
Среден брой членове в едно семейство х х х х х х
В селата 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Двучленни 45.1 51.6 53.2 55.6 55.6 54.8
Тричленни 26.2 23.1 20.5 20.4 22.6 24.5
Четиричленни 20.8 18.7 19.8 18.7 17.8 17.0
Петчленни 4.9 4.7 4.8 3.9 3.0 2.5
Шестчленни 1.8 1.3 1.1 0.9 0.7 0.7
Седемчленни и повече 1.1 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4
Лица в семействата х х х х х х
Среден брой членове в едно семейство х х х х х х