Общо представяне

От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се проведе 17-то преброяване на населението и жилищния фонд. Веднъж на 10 години събираме информация, за да планираме бъдещето по-добре.

Преброяването на населението е единственият източник на точни данни за броя на хората в страната и в отделните населени места по пол, възраст, образование, грамотност, занятие, вероизповедание, етническа принадлежност.

Въпросите от преброителната карта са за Вас и членовете на Вашето домакинство – възраст, образование, трудова дейност, семейно положение, местоживеене, Вашите жилищни условия, но не за собствеността Ви, Вашите доходи или данъците, които плащате.

Преброяването установява броя на хората към 00.00 часа на 1 февруари 2011 г. Сведенията, които попълвате за себе си и своето домакинство, се отнасят към този момент (Вашата възраст, работа, брой деца и т.н.). Чрез него ще разберем за всеки град и село:

• колко е обичайно (постоянно) живеещото население;
• колко са временно присъстващите лица, които живеят там за период по-малък от една година;
• колко са временно отсъстващите лица поради командировка, обучение, гостуване за период по-малък от една година.

Преброителна карта
Преброителна карта за сградите, жилищата и населението
PDF документ 472.85KB
Инструкция за попълване на преброителната карта за сградите, жилищата и населението
PDF документ 744.99KB
Census Questionnaire for Buildings, Dwellings and Population
PDF документ 439.74KB
Переписной лист для зданий, жилищ и населения
PDF документ 480.63KB
Преброяване 2011 население
Електронно преброяване