Прессъобщения

четвъртък, 25 юни 2009 - 11:00

В края на 2008 г. здравната мрежа в страната разполага с 55 490 легла във всички видове заведения, от които 49 507 са леглата в болниците и диспансерите, 961 са тези в извънболничните заведения, 740 са санаториални легла. Легловият фонд на други лечебни и здравни заведения е 4 282 легла, като от тях 3 864 са легла в домовете за медико-социални грижи за деца и 418 са леглата в хосписите.

понеделник, 22 юни 2009 - 11:00

През май 2009 г. превозените товари от железопътния транспорт са със 7.1% по-малко в сравнение с предходния месец, докато превозените пътници са със 7.8% повече.

петък, 19 юни 2009 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през първо тримесечие на 2009 година разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 19.2% спрямо първото тримесечие на 2008 година.

понеделник, 15 юни 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през април 2009 г. е 304.36 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 8.3%.

петък, 12 юни 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени за май 2009 г. спрямо април 2009 г. е 99.7%, т.е. месечната инфлация е минус 0.3%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за май 2009 г. спрямо април 2009 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%.

сряда, 10 юни 2009 - 11:00

През първо тримесечие на 2009 година БВП възлиза на 13 961.1 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 7 138.2 млн., като на човек се падат 936.4 Евро. В реално изражение БВП показва спад спрямо първо тримесечие на 2008 г. с 3.5%.

сряда, 10 юни 2009 - 11:00

По предварителни данни през април 2009 г. промишленото производство е с 4.7% по-малко в сравнение с предходния месец, спрямо април 2008 г. има намаление с 20.0%. Оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 3.8% в сравнение с март 2009 г., в сравнение с април 2008 г. намалението е с 20.7%.

сряда, 10 юни 2009 - 11:00

По предварителни данни през първо тримесечие на 2009 година БВП на един зает намалява с 3.1 % в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

сряда, 10 юни 2009 - 11:00

Приходите от продажби за април 2009 г. по предварителни данни намаляват с 10.7% спрямо същия месец на предходната година.

сряда, 10 юни 2009 - 11:00

По предварителни данни през април 2009 г. произведената строителна продукция се увеличава с 1.2% в сравнение с предходния месец.

Страници