Премини към основното съдържание

2. Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Национален статистически институт“ по Рамково споразумение № СПОР-5/ 02.06.2020 г. на ЦОП