Годишни данни – НКИД 2003


 • Годишни данни – НКИД 2003
  • Сектор C „Добивна промишленост”
  • Сектор D „Преработваща промишленост”
  • Сектор Е „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода”
  • Сектор F „Строителство”
  • Сектор G „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството”
  • Сектор H „Хотели и ресторанти”
  • Сектор I „Транспорт, складиране и съобщения”
  • Сектор K „Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги”
 • Годишни данни по групи според броя на заетите лица – НКИД 2003
  • Сектор C „Добивна промишленост”
  • Сектор D „Преработваща промишленост”
  • Сектор Е „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода”
  • Сектор F „Строителство”
  • Сектор G „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството”
  • Сектор H „Хотели и ресторанти”
  • Сектор I „Транспорт, складиране и съобщения”
  • Сектор K „Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги”
 • Годишни регионални данни - НКИД 2003
  • Сектор C „Добивна промишленост”
  • Сектор D „Преработваща промишленост”
  • Сектор Е „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода”
  • Сектор F „Строителство”
  • Сектор G „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството”
  • Сектор H „Хотели и ресторанти”
  • Сектор I „Транспорт, складиране и съобщения”
  • Сектор K „Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги”