Newest books
 
 
AuthorTitleDate
Образование в Република България 2022¶ 27-10-2023See more...
Книгоиздаване и печат 2022¶ 27-10-2023See more...
Престъпления и осъдени лица 2022¶ 27-10-2023See more...
Статистика 2023 : Бр. 1/2023¶ 27-10-2023See more...
Книгоиздаване и печат 2005¶ 22-08-2023See more...
Книгоиздаване и печат 2004¶ 22-08-2023See more...
Книгоиздаване и печат 2003¶ 22-08-2023See more...
Книгоиздаване и печат 2002¶ 22-08-2023See more...
Книгоиздаване и печат 2001¶ 22-08-2023See more...
Околна среда 2021¶ 17-08-2023See more...
Население и демографски процеси 2022¶ 16-08-2023See more...
Бюджети на домакинствата в Република България 2022¶ 16-08-2023See more...
Пътнотранспортни произшествия в Република България 2023¶ 16-08-2023See more...
Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021¶ 16-08-2023See more...
Книгоиздаване и печат 2009¶ 02-08-2023See more...
Книгоиздаване и печат 2015¶ 31-07-2023See more...
Население и демографски процеси 2021¶ 28-07-2023See more...
Здравеопазване 2022 : [за 2021]¶ 28-07-2023See more...
Книгоиздаване и печат 2021¶ 28-07-2023See more...
Градове и техните функционални градски райони в Република България : 2010-2020¶ 28-07-2023See more...
Районите, областите и общините в Република България 2021¶ 28-07-2023See more...
Енергийни баланси 2021¶ 28-07-2023See more...
Статистически годишник 2022 : с данни за 2021¶ 28-07-2023See more...
Dancheva, A.¶ Dimitrova, D.¶ Jordanova, E.¶ Nikolova, G.¶ Kolev, M.¶ Kavgadzhiiska, S.¶ Davidkov, T.¶ Kateliev, S.¶ Filipovich, S.¶ Gergova, M.¶ Panagonova, N.¶ Petkova, R.¶ Stoyanova, V.¶ Cheshmedjieva, G.¶ Statistical reference book 2023¶ 28-07-2023See more...
Статистически справочник 2023¶ 28-07-2023See more...