Най-нови книги
 
 
АвторЗаглавиеДата
Образование в Република България 2022¶ 27-10-2023Детайли
Книгоиздаване и печат 2022¶ 27-10-2023Детайли
Престъпления и осъдени лица 2022¶ 27-10-2023Детайли
Статистика 2023 : Бр. 1/2023¶ 27-10-2023Детайли
Книгоиздаване и печат 2005¶ 22-08-2023Детайли
Книгоиздаване и печат 2004¶ 22-08-2023Детайли
Книгоиздаване и печат 2003¶ 22-08-2023Детайли
Книгоиздаване и печат 2002¶ 22-08-2023Детайли
Книгоиздаване и печат 2001¶ 22-08-2023Детайли
Околна среда 2021¶ 17-08-2023Детайли
Население и демографски процеси 2022¶ 16-08-2023Детайли
Бюджети на домакинствата в Република България 2022¶ 16-08-2023Детайли
Пътнотранспортни произшествия в Република България 2023¶ 16-08-2023Детайли
Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021¶ 16-08-2023Детайли
Книгоиздаване и печат 2009¶ 02-08-2023Детайли
Книгоиздаване и печат 2015¶ 31-07-2023Детайли
Население и демографски процеси 2021¶ 28-07-2023Детайли
Здравеопазване 2022 : [за 2021]¶ 28-07-2023Детайли
Книгоиздаване и печат 2021¶ 28-07-2023Детайли
Градове и техните функционални градски райони в Република България : 2010-2020¶ 28-07-2023Детайли
Районите, областите и общините в Република България 2021¶ 28-07-2023Детайли
Енергийни баланси 2021¶ 28-07-2023Детайли
Статистически годишник 2022 : с данни за 2021¶ 28-07-2023Детайли
Dancheva, A.¶ Dimitrova, D.¶ Jordanova, E.¶ Nikolova, G.¶ Kolev, M.¶ Kavgadzhiiska, S.¶ Davidkov, T.¶ Kateliev, S.¶ Filipovich, S.¶ Gergova, M.¶ Panagonova, N.¶ Petkova, R.¶ Stoyanova, V.¶ Cheshmedjieva, G.¶ Statistical reference book 2023¶ 28-07-2023Детайли
Статистически справочник 2023¶ 28-07-2023Детайли