Nakladem Glownego Urzedu Statystycznego

Context search:
All spellings; Nakladem Glownego Urzedu Statystycznego