Информацията е достъпна в Библиотека на Национален Статистически Институт.