Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=UNCTAD;Geneva$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
 
 Екземпляри: 0
Колективен автор: United Nations conference on trade and development; Конференция на ООН за търговия и развитие
Подзаглавни данни: Rethinking industrial policy 183
Авторска отговорност: United Nations conference on trade and development
Година на издаване: 2007
Издателство: UNCTAD;Geneva
Страници: 14 с.
Език: англ.
Сигнатура: IO/UNCTAD/P/ХР2
Електронен адрес: http://www.unctad.org
ID: NSI010005898
 
 Екземпляри: 0
Колективен автор: United Nations conference on trade and development; Конференция на ООН за търговия и развитие
Подзаглавни данни: National innovation system and macroeconomic policies: Brazil and India in comparative perspective 184
Авторска отговорност: United Nations conference on trade and development
Година на издаване: 2007
Издателство: UNCTAD;Geneva
Страници: 38 с.
Език: англ.
Сигнатура: IO/UNCTAD/P/ХР2
Електронен адрес: http://www.unctad.org
ID: NSI010005899
 
 Екземпляри: 0
Колективен автор: United Nations conference on trade and development; Конференция на ООН за търговия и развитие
Подзаглавни данни: The concept of odious debt in public international law 185
Авторска отговорност: United Nations conference on trade and development
Година на издаване: 2007
Издателство: UNCTAD;Geneva
Страници: 27 с.
Език: англ.
Сигнатура: IO/UNCTAD/P/ХР2
Електронен адрес: http://www.unctad.org
ID: NSI010005900
 
 Екземпляри: 0
Колективен автор: United Nations conference on trade and development; Конференция на ООН за търговия и развитие
Подзаглавни данни: The emerging of a multilateral forum for debt restructuring: the paris club 192
Авторска отговорност: United Nations conference on trade and development
Година на издаване: 2008
Издателство: UNCTAD;Geneva
Страници: 33 с.
Език: англ.
Сигнатура: IO/UNCTAD/P/ХР2
Електронен адрес: http://www.unctad.org
ID: NSI010006141
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):