Лого на ISLP
Лого на НСИ

Международен конкурс за статистически плакат 2018 - 2019

Международният конкурс за статистически плакат 2018 - 2019 се организира от Международната асоциация за статистическо образование (IASE), образователната секция на Международния статистически институт (ISI). В България състезанието се провежда от Националния статистически институт (НСИ).

Инициативата има за цел да повиши статистическата култура на учениците и студентите, да провокира интереса към статистическите изследвания, да развие уменията за работа в екип, интерпретиране на статистически данни и използване на графични и математически методи за представянето им.

Състезанието се състои от два кръга: национален и международен. Финалистите от националния кръг във всяка държава ще могат да участват в международния кръг.

Националният кръг ще се проведе през учебната 2018/2019 година, а международният - през април - юли 2019 година.

За повече информация:
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php
https://www.facebook.com/islp.project

Или се свържете с координатора за България на e-mail:
poster_competition@nsi.bg

Национален статистически институт | Адрес: ул. "П. Волов" № 2 София 1038, България | Е-поща: poster_competition@nsi.bg