Какво е Европейска олимпиада по статистика (ЕОС)?

Постер на ЕОС 2023

ЕОС се организира от Евростат и част от държавите - членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите.

Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек. Същевременно целта е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Състезанието се състои от два кръга: национален и европейски. Финалистите от националния кръг във всяка държава могат да участват в европейския кръг. Националният кръг се провежда на български език, а европейският - на английски език.

Националният кръг ще се проведе през учебната 2022/2023 година, а европейският - през април - май 2023 година.

Ако имате въпроси относно Европейската олимпиада по статистика, моля, свържете се с нас на адрес: [email protected].

Изтегли и сподели постер във формат JPG.

Участие / Регистрация

Уважаеми ментори и ученици,

В периода на регистрация на отборите за участие в олимпиадата бяха отчетени няколко прекъсвания в процеса по технически причини.

За да Ви се даде възможност да участвате, се удължава срокът на регистрация до 24 ч. на 6 януари 2023 година.

От утре, 4 януари, ще бъде отворен тестът за първия кръг. Всички, които вече са се записали, могат да започнат решаването му.

Екипът на НСИ желае на олимпийците здрава и много добра 2023 година!

Успех в надпреварата!


Скъпи ментори и участници в Европейската олимпиада по статистика за ученици 2023!

За да регистрирате отбора си, моля, отидете на: Регистрация

За достъп до Националния кръг моля, отидете на: Национален кръг

 

Достъп до втория етап

Ако сте се представили успешно на първия етап от националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, ще получите достъп до втория етап. С името на отбора и паролата ще можете да проверите резултатите си от първия етап и да изтеглите тестовете в .pdf формат, където ще видите дадените от Вашия отбор отговори, както и верните отговори.

След като с името на отбора и паролата сте избрали опцията „Достъп до втория етап“, ще можете:

 • да изтеглите базата с данни, която Ви е необходима за втория етап
 • да изтеглите грамота за успешно представяне на първия етап
 • да качите Вашата презентация за втория етап.

Презентацията трябва да бъде подготвена в PowerPoint и да не е по-голяма от 8 слайда, първият от които да съдържа информация за отбора. Всяка разработка, запазена като файл във формат .pdf не по-голям от 15 мегабайта, трябва да бъде качена на платформата в рамките на определения срок. Журито ще оценява само разработки, които могат да бъдат разпечатани във формат А4. Елементи като връзки към външно съдържание, вградени видеоклипове и т.н. няма да се разглеждат като част от работата и следователно няма да бъдат оценявани.

Изтеглянето на грамотата ще бъде възможно най-късно до края на втория етап от националния кръг. Моля да се съобразите с това изискване и да изтеглите грамотата си навреме.

Отборите ще имат възможност да качват техните презентации колкото пъти искат по време на втория етап, но всяко ново качване ще изтрива предишния файл.

И през тази година ще се проведе заключителен етап в олимпиадата на национално ниво, като отборите, класирани на първите пет места от всяка категория ще получат правото да премерят сили за участие в европейския кръг. Те ще имат възможност да презентират и защитят своите идейни проекти по предварително зададена тема.

 

Заключителен етап за определяне на участниците в европейския кръг

Тема на видеото: Благосъстояние

Статистическите данни за благосъстоянието ни дават представа за това как се справяме като индивиди, домакинства, общности, региони, като отделни нации и в европейски мащаб. Чрез тях можем да измерим качеството на нашия живот на различни равнища.

Темата за благосъстоянието става все по-важна през последните няколко години, тъй като сме изправени пред екологична криза, пандемия, война в Европа, инфлация и други събития, засягащи живота ни.

Определението за благосъстояние може да бъде доста широко, обхващайки множество теми, като политика, околна среда, здравеопазване, икономика, образование и прочее. Освен това то включва и по-субективни теми, като например самота, психическо и физическо здраве, качество на социалните мрежи/връзки, чувство за предназначение и други.

Какво ви казва официалната статистика за благосъстоянието във вашата страна?

Представете си, че сте поканени на международно събитие, за да представите видео за благосъстоянието във вашата страна въз основа на официални статистически данни.

Можете да подходите към темата по избран от вас начин, който ви харесва, но ето няколко въпроса, които могат да ви помогнат:

 • Как изглежда благосъстоянието във вашата страна? Какви данни са налични?
 • Кои са ключовите фактори за благосъстоянието? Как можем да използваме обективните и субективните теми, за да изчислим благосъстоянието?
 • Свързано ли е благосъстоянието с други фактори, например богатство и безработица?
 • Какво прави хората щастливи в днешно време?
 • Въз основа на настоящите статистически данни за благосъстоянието, върху какво трябва да се съсредоточат създателите на политики в бъдеще?

Моля, обяснете какво според вас е благосъстоянието. Кои негови аспекти използвате във вашия видеоклип? Необходимо е не само да разсъждавате върху това, което прави хората щастливи, но също така да включите примери и официални данни в подкрепа на вашата презентация.

Календар

Национален кръг:


от 20 октомври 2022
до 6 януари 2023

Регистрация

от 4 януари 2023 
до 1 февруари 2023
резултати: 3 февруари 2023

Провеждане на първия етап

от 4 февруари 2023 
до 28 февруари 2023
крайно класиране: 14 март 2023

Провеждане на втория етап

Заключителен етап за определяне на участниците в европейския кръг:


от 15 до 25 март 2023

Подготовка на идейни проекти и представяне на отборите

от 27 март до 5 април 2023

Онлайн гласуване

8 април 2023
резултати: 18 април 2023

Представяне на идейните проекти за участие в европейския кръг

Европейски кръг:


от 18 април до 10 май 2023

Провеждане

ще бъдат обявени по-късно

Обявяване на победителите и церемония по награждаването

В помощ на Вашата подготовка

Препоръчителна литература

Учебник по математика за 10-и клас, профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: проф. Запрян Запрянов, ст. н. с. д-р Георги Ганчев, Иван Георгиев

Учебник по математика за 11-и клас за профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: доц. д-р Станислава Петкова, доц. д-р, Петьо Петков, доц. д-р Красимира Проданова

Учебник по математика за 11-и клас, задължителна подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: проф. Запрян Запрянов, Иван Георгиев

Учебник по математика за 12-и клас за профилирана подготовка, издателство „Просвета - София“, АД,
автори: проф. Запрян Запрянов, проф. д-р Иван Димовски, Коста Коларов, Димитър Кривошиев

Учебник по математика за 9-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Паскалев

Учебник по математика за 10-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Учебник по математика за 11-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Учебник по математика за 12-и клас, издателство „Архимед“, Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

Понятия, използвани в статистиката
Наблюдение на работната сила
Наблюдение на домакинските бюджети
Индекс на потребителските цени и инфлация
Наръчник с основни статистически изследвания

Сборник със задачи от Европейската олимпиада по статистика 2018-2022

Други полезни линкове за самоподготовка:

https://www.matematika.bg/reshavane-na-zadachi/kalkulator-statistika.html
https://www.btu.bg/statexcel/file3.html
https://soringpcrepair.com/confidence-intervals-in-excel/
https://bg.khanacademy.org/math/statistics-probability/confidence-intervals-one-sample/estimating-population-proportion/v/example-calculating-confidence-interval

Инструменти за визуализации:

https://vizzlo.com/graphs
https://app.datawrapper.de/select/map

Резултати

Победители от Европейската олимпиада по статистика

С радост обявяваме резултатите от Европейската олимпиада по статистика 2023, която се проведе през учебната 2022/2023 година.

Над 19 000 ученици от 19 държави се записаха за участие в 6-ото издание на това състезание по статистическа грамотност, най-голям брой от началото на олимпиадата.

След оспорвана национална фаза отборите победители от всяка участваща държава взеха участие и в европейския финал. Задачата беше да се направи двуминутен видеоклип, в който участниците трябваше да си представят, че са поканени на международно събитие, на което да предоставят данни за благосъстоянието в своята държава въз основа на официалната статистика във видео формат.

Жури, съставено от европейски експерти, оцени 63 изпратени видеоклипа и избра 5-те най добри във всяка категория: група 14 - 16 години (30 изпратени видеа), както и група 16 - 18 години (33 изпратени видеа). Учениците впечатлиха журито със своята креативност и качеството на работата си!

В Европа има много млади таланти!

Победители във възрастовата група 14 - 16 години

Отборът AFS_GR_1 (Гърция) взе първата награда в младежката възрастова група (14 - 16 години) с много професионален видеоклип за ежедневието на Янис и различните измерения на благосъстоянието в Гърция. Журито оцени високо силния сюжет, оригиналния формат, подобен на видеоигра, и отличното използване на данни и визуализации.

На второ място се класира екипът 3VIS (Италия). Техният оригинален, забавен и добре изигран видеоклип се развива в класна стая и изследва благосъстоянието на тийнейджърите в Италия.

На трето място се класираха артистите от отбор BUNG BANDA (Унгария) с професионално анимирана пародия на новинарско предаване за благосъстоянието.

Отборите BTCMASTERS (Словакия) и SPOMINCICE (Словения) заеха съответно четвърто и пето място.

Победители във възрастовата група 16 - 18 години

В старшата възрастова група (16 - 18 г.) първата награда бе присъдена на отбор KOMPOT (Словения) с техния трогателен видеоклип за това защо главният герой Бранко не трябва да напуска Словения. Журито беше впечатлено от креативната история, използвана за противопоставяне на въпросите и мислите на разказвача със статистически данни, както и от техническите качества на видеото.

Екипът _ALGEBROS_ (Люксембург) зае второ място с много професионално, многоезично видео, представящо добре подбрани статистически данни за благосъстоянието в Люксембург.

Отбор GAVRAN (Хърватия) зае третото място с ясната си и информативна анимация за удовлетвореността от живота в Хърватия.

Отборите SEPTIMAGJH и JASEJA (и двата от Словакия) допълниха челната петица, като заеха съответно четвърто и пето място.

Церемонията по награждаването ще се състои на 26 юни 2023 г. в 11:00 ч. централноевропейско време в Люксембург. Ще можете да я гледате онлайн.

Церемонията по награждаването ще се състои на 26 юни 2023 г. в 11:00 ч. централноевропейско време в Люксембург. Ще можете да я гледате онлайн.

Тазгодишното жури беше съставено от експерти в областта на статистиката, математиката, благосъстоянието и комуникациите:

 • Саама Абдала, ръководител на програма „Устойчиво благосъстояние“, Институт „Hot or cool“, Германия;
 • Руи Барос, журналист по данни, Público, Португалия;
 • Петер Ковач, декан на Факултета по икономика и бизнес администрация, ръководител на Катедрата по статистика и демография, Сегедски университет, Унгария;
 • Седрик Леклерк, продуцент на видеоклипове, Европейска комисия;
 • Марта Лей, журналист по данни, El Confidencial, Испания;
 • Д-р Петрула Маврикиу, доцент по статистика в Катедрата по бизнес администрация, Университет Фредерик, Кипър;
 • Йохана Нигорд, член на Изпълнителния съвет на Асоциацията на учителите по математически дисциплини, MAOL ry, Финландия;
 • Харутюн (Хари) Цатрян, член на Консултативния съвет на Европейската младежка преса, външен оценител в IFCN на Института „Poynter“;
 • Мартина Скочкова от Евростат, председател на журито,

със съдействието на членове на журито от националните статистически институти и Евростат за първата част от оценката.

За повече информация:

- 2023 г. - Европейска олимпиада по статистика

- Всички видеоклипове от европейския финал са достъпни в плейлистите на възрастовите групи 14 - 16 и 16 - 18 години.

 

 

 

Приключи националният кръг на Шестата европейска олимпиада по статистика за ученици

Резултати от националния кръг

Националният кръг на Шестата европейска олимпиада по статистика за ученици 2023 приключи успешно. В двата етапа на националния кръг участваха ученици от 310 отбора - 208 отбора в Категория А и 102 отбора в Категория Б. Националните образователни центрове, които имат отбори, участвали в двата етапа са 79 от страната. Най много отбори има от София - 50, Варна - 37, Добрич - 31, Пазарджик - 28 и Гоце Делчев - 25. За шеста поредна година свои представители имат Русе, Сливен, Бургас, Козлодуй, Троян и Генерал Тошево. Националният статистически институт (НСИ) отчита с гордост създадената вече традиция олимпиадата да се посреща от учители и ученици с нетърпение. Масовото участие в нея е в резултат на съвместната работа на образователните институции и екипът на НСИ. Знанията и уменията, които младите хора придобиват в хода й, са гаранция за високи постижения и в следващите образователни степени.

Победители в Категория А са:

1. Отбор „СУПЕРСТАТ“ от НФСГ, София с 99.63 точки.

2. Отбор „SEARCH“ от ПМГ, Перник с 99.25 точки.

3. Отбор „DATAWAVE“ от НТБГ, София с 98.69 точки.

4. Отбор „OLD-STARS“ от ПГИ, Шумен с 98.50 точки.

5. Отбор „ANDROMEDA“ от ПМГ, Хасково с 97.38 точки.

Победители в Категория Б са:

1. Отбор „TEAM-PRO“ от ПГИМ, Пазарджик с 99.25 точки.

2. Отбор „VELOCITY“ от ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол с 98.88 точки.

3. Отбор „BLITZKRIEG“ от ВТГ, Варна с 98.69 точки.

4. Отбор „PGZGT3” от ПГЗ „Т. Рачински“, Генерал Тошево с 98.50 точки.

5. Отбор „YBP“ от СУ „П.Р. Славейков“, Кърджали с 98.13 точки.

И през тази година ще се проведе допълнителен етап в олимпиадата на национално ниво. Първите пет отбора от всяка категория получават правото да премерят сили за участие в европейския кръг. Те ще имат възможност да презентират и защитят своите идейни видеопроекти по темата „Благосъстояние“ на публичен конкурс, който ще се проведе на 8 април.

Идейните проекти ще бъдат оценявани по два начина: с предварително гласуване онлайн и от жури. Двата отбора от всяка категория с най-висока комплексна оценка ще заснемат двеминутен видеоклип, с който ще представят България на европейския кръг на олимпиадата.

Националният статистически институт благодари на всички за участието, поздравява победителите в националния кръг и пожелава успех на олимпийците, които ще продължат напред!

 

 

 

Резултати от първи етап на Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика

Всички отбори, които са включени в списъците с резултатите от първия етап по категории, са допуснати до участие във втория етап на националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици. Пожелаваме Ви успех!

Награди

Печелившите отбори от националния кръг - за категория А и категория Б, ще получат следните награди:

Първо място:

 • За ментора - 300 лв. и ваучер на стойност 600 лв.
 • За учениците - ваучер на стойност 600 лв. за всеки член на отбора.

Второ място:

 • За ментора - 200 лв. и ваучер на стойност 500 лв.
 • За учениците - ваучер на стойност 500 лв. за всеки член на отбора.

Трето място:

 • За ментора - 100 лв. и ваучер на стойност 300 лв.
 • За учениците - ваучер на стойност 300 лв. за всеки член на отбора.

Допълнителни награди - статистически публикации и рекламни материали за победителите и добре представилите се отбори.

Всички успешно представили се в националния кръг отбори ще получат грамота.

В случай че има два отбора победители с един и същ ментор, той ще получи само една (по-голямата) награда.

На първенците в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, завършващи средно образование през 2023 г., се признава оценка отличен 6.00 от конкурсен изпит в УНСС за кандидатстване във всички специалности от направление „Икономика“ за учебната 2023/2024 година.

Лого на УНСС   Лого на ИУ – Варна   Тракийски университет – Стара Загора   Лого на Мапекс
 

Регламент

Европейската олимпиада по статистика е предназначена за учениците от средното образование. Участниците ще бъдат разделени на две категории:

Категория А: ученици от Х - ХII клас.

Категория Б: ученици от VIII - IX клас.

Участието е безплатно.

Състезанието e отборно, като всеки отбор се състои от един до трима ученици от едно и също училище и от една категория. Всеки отбор трябва да има учител ментор от същото училище, който да придружава и наблюдава работата на отбора. Няма ограничения относно броя на отборите от всяко училище, но всеки ученик може да участва само в един отбор и в една категория. Един ментор може да ръководи повече от един отбор.

Архив

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2022 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2022/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2021 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2021/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2020 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc-2020/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2019 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/esc2019/.

Информация относно Европейската олимпиада по статистика за ученици 2018 може да откриете на адрес:
https://www.nsi.bg/eso2018/.

Европейската олимпиада по статистика за ученици 2022 - 2023