7. Бюджет на времето на населението в периода 2009-2010 г. по дни на седмицата

Основна дейност Средно на участващо лице -
часове
Относителен дял на
участващите в дейността - %
Работен
ден
Почивен
ден
Работен
ден
Почивен
ден
ЛИЧНИ ГРИЖИ - ОБЩО 12:02 13:02 100.0 100.0
Сън 09:04 09:38 100.0 100.0
Хранене 02:02 02:22 100.0 100.0
Други лични 00:56 01:02 99.1 99.2
ЗАЕТОСТ - ОБЩО 07:23 06:08 40.4 14.1
Основна и допълнителна работа 07:29 06:09 39.3 14.0
ОБУЧЕНИЕ - ОБЩО 06:20 02:24 6.7 4.2
 - учебни часове и лекции 05:18 03:58 5.7 0.2
 - домашни занимания 02:12 02:12 5.4 3.9
Обучение във свободното време 02:08 02:30 0.2 0.2
ДОМАКИНСКА РАБОТА - ОБЩО 03:41 04:24 86.4 90.5
Приготвяне на храна 01:28 01:43 60.9 62.4
Измиване на чинии 00:45 00:49 53.6 54.0
Почистване на жилището 00:45 01:03 39.5 47.9
Пране 00:40 00:42 15.0 24.0
Гладене 00:33 00:40 5.1 8.2
Занаяти и производство на тъкани 01:47 01:42 6.1 5.7
Отглеждане на растения 02:03 02:23 14.2 17.7
Отглеждане на селскостопански животни 01:21 01:19 13.0 13.7
Грижи за домашните любимци 00:25 00:26 5.3 5.5
Разхождане на куче 00:54 00:57 2.0 2.5
Строителство и ремонти 01:28 01:35 4.5 7.6
Пазаруване и услуги 00:35 00:38 46.7 34.5
Физически грижи за децата и наглеждане 01:24 01:31 7.4 5.7
Учене, четене и игра с децата 01:05 01:11 6.6 5.7
ДОБРОВОЛНА РАБОТА И ПОМОЩ - ОБЩО 02:06 02:25 4.5 6.7
Организационна работа 01:07 02:14 0.1 0.1
Неформална помощ за друго домакинство 02:06 02:25 4.5 6.6
СВОБОДНО ВРЕМЕ - ОБЩО 04:17 05:01 98.0 98.4
Дейности свързани с участие 01:16 01:13 0.8 2.0
Гостуване и празненства 01:17 01:31 5.5 11.8
Друг социален живот 01:04 01:11 53.8 56.5
Забавления и културни дейности 01:25 01:39 0.4 1.2
Ходене, търизъм 01:28 01:41 11.9 17.4
Спортове и дейности на открито 01:46 02:21 4.0 6.5
Компютърни и видео игри 01:35 01:46 2.8 3.5
Друг вид използване на компютри 01:34 01:42 11.9 12.8
Други хобита и игри 01:30 01:37 5.0 5.9
Четене на книги 01:21 01:18 8.1 9.0
Друг вид четене 00:49 00:50 15.4 15.1
Телевизия и видео 02:53 03:06 92.0 91.9
Слушане на радио и музика 01:00 00:59 4.8 5.7
ПЪТУВАНЕ - ОБЩО 01:13 01:12 82.2 71.0
Пътуване до/от работа 01:05 00:55 36.8 9.9
Пътуване свързано с обучение 01:07 00:52 6.1 0.5
За пазаруване и услуги 00:35 00:36 44.4 33.4
Свързано с грижи за децата 00:33 00:27 2.8 0.5
НЕОПРЕДЕЛЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО 00:37 00:38 4.2 4.7