2. Бюджет на времето на населението в периода 2009-2010 г. по възраст

Основна дейност Средно на участващо лице -
часове
Относителен дял на участващите
в дейността - %
Възраст Възраст
10 - 19 20 - 49 50 - 64 над 65 10 - 19 20 - 49 50 - 64 над 65
ЛИЧНИ ГРИЖИ - ОБЩО 12:23 11:43 12:01 13:22 100.0 100.0 100.0 100.0
Сън 09:32 08:35 08:55 10:14 100.0 100.0 100.0 100.0
Хранене 01:59 02:12 02:07 02:06 100.0 100.0 100.0 100.0
Други лични 00:50 00:56 00:58 01:02 99.7 99.2 99.1 98.9
ЗАЕТОСТ - ОБЩО 05:28 07:31 07:11 04:36 3.6 54.6 41.9 5.7
Основна и допълнителна работа 06:38 07:39 07:12 04:35 3.0 52.8 41.3 5.7
ОБУЧЕНИЕ - ОБЩО 05:59 04:26 01:18 00:22 57.6 4.1 0.1 0.1
 - учебни часове и лекции 05:22 04:54 . . 42.7 2.3 0.0 0.0
 - домашни занимания 02:11 02:20 01:18 00:22 50.9 2.8 0.1 0.1
Обучение във свободното време 02:26 02:24 . 00:23 1.4 0.2 0.0 0.1
ДОМАКИНСКА РАБОТА - ОБЩО 01:22 03:26 04:07 04:43 67.8 84.1 92.5 92.3
Приготвяне на храна 00:35 01:20 01:37 01:46 27.3 56.0 69.6 68.9
Измиване на чинии 00:30 00:40 00:46 00:54 26.1 47.7 60.3 61.7
Почистване на жилището 00:34 00:50 00:54 00:51 27.3 36.3 44.8 49.8
Пране 00:48 00:38 00:41 00:43 2.7 18.4 20.1 18.1
Гладене 00:30 00:36 00:37 00:35 2.6 8.2 6.9 3.3
Занаяти и производство на тъкани 02:38 01:18 01:44 01:51 0.4 1.7 6.5 12.2
Отглеждане на растения 01:40 02:09 02:15 02:07 3.9 8.5 18.5 23.2
Отглеждане на селскостопански животни 00:37 01:05 01:15 01:29 2.0 5.8 15.2 23.2
Грижи за домашните любимци 00:28 00:28 00:23 00:24 3.9 3.2 5.4 8.2
Разхождане на куче 00:51 00:54 00:54 01:00 4.1 1.7 2.1 2.1
Строителство и ремонти 01:16 01:26 01:41 01:24 2.4 6.5 6.8 3.4
Пазаруване и услуги 00:42 00:37 00:35 00:35 17.4 38.1 49.2 50.3
Физически грижи за децата и наглеждане 01:21 01:30 01:01 00:54 1.2 16.6 2.8 1.1
Учене, четене и игра с децата 00:45 01:10 00:51 01:09 3.1 14.5 2.8 0.9
ДОБРОВОЛНА РАБОТА И ПОМОЩ - ОБЩО 01:39 02:04 02:27 02:08 2.6 4.1 7.0 5.3
Организационна работа . 01:22 01:41 01:38 0.0 0.1 0.1 0.1
Неформална помощ за друго домакинство 01:39 02:05 02:26 02:08 2.6 4.0 6.9 5.2
СВОБОДНО ВРЕМЕ - ОБЩО 05:53 03:50 04:05 05:18 99.8 97.7 97.7 98.8
Дейности свързани с участие 01:26 01:23 01:04 01:14 0.6 0.9 1.2 1.5
Гостуване и празненства 02:37 01:45 01:15 00:57 6.4 6.1 7.0 9.2
Друг социален живот 01:06 01:03 00:58 01:16 60.9 49.8 50.1 62.9
Забавления и културни дейности 01:29 01:33 01:47 01:19 1.6 0.7 0.4 0.4
Ходене, търизъм 01:40 01:36 01:25 01:32 20.7 12.9 9.8 15.9
Спортове и дейности на открито 02:05 02:20 01:39 01:09 23.3 4.9 2.3 2.0
Компютърни и видео игри 01:44 01:31 01:13 00:58 26.5 2.3 0.5 0.1
Друг вид използване на компютри 01:57 01:29 01:14 01:17 49.0 20.0 4.2 0.7
Други хобита и игри 01:40 01:30 01:24 01:33 18.9 4.4 3.9 4.0
Четене на книги 01:25 01:12 01:18 01:28 14.3 8.1 7.4 8.1
Друг вид четене 00:44 00:42 00:46 00:56 4.4 11.4 16.9 21.5
Телевизия и видео 02:22 02:22 03:00 03:40 84.9 88.9 93.8 95.7
Слушане на радио и музика 01:01 00:55 00:48 01:08 13.9 4.2 3.1 5.7
ПЪТУВАНЕ - ОБЩО 01:15 01:23 01:10 00:59 86.6 89.1 81.5 62.3
Пътуване до/от работа 00:52 01:06 01:03 00:51 3.7 50.1 36.9 3.1
Пътуване свързано с обучение 01:02 01:25 00:49 00:15 43.3 2.8 0.2 0.1
За пазаруване и услуги 00:35 00:32 00:34 00:41 16.4 36.4 46.6 48.5
Свързано с грижи за децата 00:30 00:32 00:38 00:44 0.7 5.1 0.8 0.3
НЕОПРЕДЕЛЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО 00:35 00:37 00:37 00:39 3.1 4.3 4.3 4.8