1. Бюджет на времето на населението в периода 2009-2010 г. по пол

Основна дейност Средно на участващо лице -
часове
Относителен дял на участващите
в дейността - %
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
ЛИЧНИ ГРИЖИ - ОБЩО 12:20 12:30 12:10 100.0 100.0 100.0
Сън 09:14 09:14 09:13 100.0 100.0 100.0
Хранене 02:08 02:16 02:01 100.0 100.0 100.0
Други лични 00:58 01:00 00:56 99.1 99.0 99.2
ЗАЕТОСТ - ОБЩО 07:14 07:18 07:08 32.9 38.5 28.0
Основна и допълнителна работа 07:19 07:24 07:13 32.0 37.4 27.4
ОБУЧЕНИЕ - ОБЩО 05:33 05:32 05:34 6.0 6.2 5.9
 - учебни часове и лекции 05:17 05:17 05:17 4.1 4.3 4.0
 - домашни занимания 02:12 02:10 02:14 5.0 5.0 5.0
Обучение във свободното време 02:13 02:13 02:14 0.2 0.2 0.1
ДОМАКИНСКА РАБОТА - ОБЩО 03:54 02:49 04:40 87.6 78.9 95.0
Приготвяне на храна 01:32 00:54 01:45 61.4 33.7 85.1
Измиване на чинии 00:46 00:32 00:50 53.7 23.3 79.8
Почистване на жилището 00:50 00:50 00:51 41.9 22.8 58.3
Пране 00:41 00:39 00:41 17.6 2.5 30.6
Гладене 00:36 00:31 00:36 6.0 0.2 10.9
Занаяти и производство на тъкани 01:46 01:27 01:46 6.0 0.3 10.9
Отглеждане на растения 02:10 02:26 01:54 15.2 15.6 14.9
Отглеждане на селскостопански животни 01:20 01:34 01:02 13.2 16.2 10.7
Грижи за домашните любимци 00:25 00:26 00:24 5.4 5.3 5.4
Разхождане на куче 00:55 00:57 00:53 2.1 2.5 1.8
Строителство и ремонти 01:31 01:31 01:27 5.4 10.1 1.3
Пазаруване и услуги 00:36 00:36 00:35 43.2 40.3 45.7
Физически грижи за децата и наглеждане 01:25 00:50 01:36 6.9 3.4 10.0
Учене, четене и игра с децата 01:07 01:04 01:08 6.4 5.1 7.4
ДОБРОВОЛНА РАБОТА И ПОМОЩ - ОБЩО 02:13 02:12 02:14 5.1 5.0 5.3
Организационна работа 01:32 02:31 01:01 0.1 0.1 0.1
Неформална помощ за друго домакинство 02:13 02:12 02:15 5.1 5.0 5.2
СВОБОДНО ВРЕМЕ - ОБЩО 04:30 04:58 04:05 98.2 98.4 97.9
Дейности свързани с участие 01:14 01:15 01:14 1.1 1.0 1.2
Гостуване и празненства 01:23 01:32 01:18 7.3 6.0 8.5
Друг социален живот 01:06 01:10 01:03 54.5 56.1 53.2
Забавления и културни дейности 01:33 01:38 01:28 0.6 0.6 0.6
Ходене, търизъм 01:33 01:34 01:32 13.5 14.6 12.5
Спортове и дейности на открито 02:00 02:08 01:44 4.7 6.8 2.9
Компютърни и видео игри 01:39 01:46 01:24 3.0 4.4 1.8
Друг вид използване на компютри 01:36 01:46 01:24 12.2 14.7 10.0
Други хобита и игри 01:32 01:39 01:15 5.3 8.1 2.9
Четене на книги 01:20 01:23 01:18 8.4 6.1 10.3
Друг вид четене 00:49 00:50 00:49 15.3 22.8 9.0
Телевизия и видео 02:56 03:07 02:47 91.9 92.1 91.8
Слушане на радио и музика 00:59 01:02 00:56 5.1 6.1 4.2
ПЪТУВАНЕ - ОБЩО 01:13 01:15 01:11 79.0 84.1 74.6
Пътуване до/от работа 01:04 01:03 01:05 29.1 33.5 25.4
Пътуване свързано с обучение 01:06 01:06 01:06 4.5 4.6 4.4
За пазаруване и услуги 00:36 00:36 00:35 41.3 38.5 43.6
Свързано с грижи за децата 00:33 00:30 00:34 2.1 1.5 2.7
НЕОПРЕДЕЛЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО 00:38 00:37 00:39 4.3 4.6 4.1