4. Бюджет на времето на населението в периода 2009-2010 г. по образование

Основна дейност Средно на участващо лице -
часове
Относителен дял на участващите
в дейността - %
основно и
по-ниско
средно висше основно и
по-ниско
средно висше
ЛИЧНИ ГРИЖИ - ОБЩО 12:58 12:03 11:56 100.0 100.0 100.0
Сън 09:54 08:54 08:47 100.0 100.0 100.0
Хранене 02:06 02:10 02:08 100.0 100.0 100.0
Други лични 00:58 00:58 01:00 99.1 99.0 99.4
ЗАЕТОСТ - ОБЩО 06:14 07:31 07:06 15.8 42.1 44.4
Основна и допълнителна работа 06:24 07:35 07:08 15.1 41.0 43.7
ОБУЧЕНИЕ - ОБЩО 05:55 04:37 03:47 7.0 2.8 2.0
 - учебни часове и лекции 05:30 05:00 04:23 5.1 1.5 1.0
 - домашни занимания 02:06 02:35 02:12 5.8 2.1 1.4
Обучение във свободното време 02:24 02:24 01:00 0.3 0.1 0.0
ДОМАКИНСКА РАБОТА - ОБЩО 04:32 03:45 03:36 88.0 87.9 90.2
Приготвяне на храна 01:44 01:30 01:23 60.8 62.3 67.2
Измиване на чинии 00:51 00:45 00:43 55.2 53.2 58.6
Почистване на жилището 00:50 00:50 00:55 45.3 40.4 42.8
Пране 00:47 00:38 00:37 18.1 17.4 20.4
Гладене 00:35 00:36 00:36 3.2 6.7 10.0
Занаяти и производство на тъкани 01:50 01:43 01:40 9.9 4.7 4.0
Отглеждане на растения 02:10 02:10 02:08 22.0 14.3 7.9
Отглеждане на селскостопански животни 01:25 01:18 01:07 22.2 10.9 5.8
Грижи за домашните любимци 00:24 00:26 00:23 6.3 4.9 5.4
Разхождане на куче 00:49 00:55 01:03 1.4 2.2 2.7
Строителство и ремонти 01:22 01:35 01:32 4.2 6.0 6.4
Пазаруване и услуги 00:33 00:37 00:37 41.8 43.7 49.9
Физически грижи за децата и наглеждане 01:33 01:19 01:34 5.0 7.6 10.0
Учене, четене и игра с децата 01:06 01:08 01:06 4.1 7.4 8.0
ДОБРОВОЛНА РАБОТА И ПОМОЩ - ОБЩО 02:03 02:19 02:21 5.1 5.2 5.7
Организационна работа . 01:56 01:01 0.0 0.1 0.2
Неформална помощ за друго домакинство 02:03 02:19 02:23 5.1 5.1 5.6
СВОБОДНО ВРЕМЕ - ОБЩО 04:49 04:13 04:21 98.6 97.7 98.3
Дейности свързани с участие 01:18 01:08 01:19 1.6 0.8 1.0
Гостуване и празненства 01:12 01:26 01:23 7.4 7.2 7.4
Друг социален живот 01:16 01:02 00:58 61.0 50.7 52.5
Забавления и културни дейности 01:52 01:31 01:36 0.2 0.6 1.2
Ходене, търизъм 01:29 01:33 01:39 12.6 12.2 17.5
Спортове и дейности на открито 02:10 02:08 01:34 3.7 3.5 5.3
Компютърни и видео игри 01:27 01:48 01:08 2.5 1.4 1.5
Друг вид използване на компютри 02:01 01:32 01:21 6.8 10.9 19.2
Други хобита и игри 01:32 01:31 01:21 3.5 4.2 5.5
Четене на книги 01:23 01:23 01:15 3.2 7.4 18.9
Друг вид четене 00:52 00:48 00:50 11.9 17.0 19.4
Телевизия и видео 03:19 02:51 02:40 92.6 92.0 90.9
Слушане на радио и музика 01:06 00:54 01:00 6.1 4.1 4.6
ПЪТУВАНЕ - ОБЩО 01:04 01:16 01:19 68.6 83.3 85.2
Пътуване до/от работа 00:56 01:05 01:04 10.8 38.7 41.1
Пътуване свързано с обучение 01:11 01:23 01:09 5.4 1.8 1.5
За пазаруване и услуги 00:38 00:35 00:34 39.8 41.6 48.3
Свързано с грижи за децата 00:38 00:30 00:33 1.6 2.3 3.0
НЕОПРЕДЕЛЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО 00:39 00:38 00:35 5.0 4.4 3.2