6. Бюджет на времето на лицата на 16 и повече години в периода 2009-2010 г. по фактическо семейно положение

Основна дейност Средно на участващо лице -
часове
Относителен дял на
участващите в дейността - %
живее с
партньор
не живее с
партньор
живее с
партньор
не живее с
партньор
ЛИЧНИ ГРИЖИ - ОБЩО 12:11 12:32 100.0 100.0
Сън 09:04 09:25 100.0 100.0
Хранене 02:10 02:07 100.0 100.0
Други лични 00:57 01:00 99.1 99.2
ЗАЕТОСТ - ОБЩО 07:16 07:08 38.4 27.3
Основна и допълнителна работа 07:18 07:20 37.8 26.0
ОБУЧЕНИЕ - ОБЩО 02:24 05:29 0.4 9.1
 - учебни часове и лекции 04:50 05:17 0.1 6.1
 - домашни занимания 01:41 02:20 0.4 7.1
Обучение във свободното време 02:04 02:23 0.0 0.4
ДОМАКИНСКА РАБОТА - ОБЩО 04:13 03:34 91.1 84.1
Приготвяне на храна 01:43 01:19 62.5 63.3
Измиване на чинии 00:49 00:43 52.7 58.5
Почистване на жилището 00:55 00:46 41.0 44.9
Пране 00:41 00:41 19.9 15.6
Гладене 00:36 00:35 7.1 4.5
Занаяти и производство на тъкани 01:37 01:58 5.7 7.1
Отглеждане на растения 02:16 01:56 17.2 13.4
Отглеждане на селскостопански животни 01:26 01:09 15.6 10.6
Грижи за домашните любимци 00:24 00:25 4.6 6.8
Разхождане на куче 00:56 00:55 1.9 2.3
Строителство и ремонти 01:33 01:24 6.9 3.3
Пазаруване и услуги 00:36 00:36 44.9 43.2
Физически грижи за децата и наглеждане 01:27 01:18 10.0 2.6
Учене, четене и игра с децата 01:08 01:02 9.0 2.4
ДОБРОВОЛНА РАБОТА И ПОМОЩ - ОБЩО 02:11 02:23 5.5 4.8
Организационна работа 02:05 00:37 0.1 0.1
Неформална помощ за друго домакинство 02:11 02:22 5.5 4.8
СВОБОДНО ВРЕМЕ - ОБЩО 04:09 04:53 98.0 98.3
Дейности свързани с участие 01:12 01:17 1.1 1.2
Гостуване и празненства 01:24 01:18 6.7 8.2
Друг социален живот 01:01 01:13 50.7 60.0
Забавления и културни дейности 01:34 01:36 0.5 0.8
Ходене, търизъм 01:33 01:33 12.1 15.0
Спортове и дейности на открито 01:41 02:14 2.5 6.0
Компютърни и видео игри 01:08 01:43 0.8 3.2
Друг вид използване на компютри 01:09 01:51 6.8 17.4
Други хобита и игри 01:25 01:36 4.0 4.6
Четене на книги 01:16 01:24 6.9 9.9
Друг вид четене 00:50 00:48 18.3 11.9
Телевизия и видео 02:55 03:04 94.0 88.8
Слушане на радио и музика 00:54 01:04 3.6 6.8
ПЪТУВАНЕ - ОБЩО 01:10 01:19 78.0 80.2
Пътуване до/от работа 01:02 01:08 34.1 24.0
Пътуване свързано с обучение 01:01 01:16 0.5 6.4
За пазаруване и услуги 00:35 00:37 42.8 41.4
Свързано с грижи за децата 00:32 00:38 2.9 1.0
НЕОПРЕДЕЛЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО 00:39 00:36 4.4 4.3