3. Бюджет на времето на населението в периода 2009-2010 г. по икономически статус

Основна дейност Средно на участващо лице -
часове
Относителен дял на участващите
в дейността - %
Зает
(работещ)
Безра-
ботен
Пенсио-
нер
Зает
(работещ)
Безра-
ботен
Пенсио-
нер
ЛИЧНИ ГРИЖИ - ОБЩО 11:20 12:51 13:17 100.0 100.0 100.0
Сън 08:19 09:27 10:07 100.0 100.0 100.0
Хранене 02:03 02:28 02:09 100.0 100.0 100.0
Други лични 00:57 00:54 01:01 99.3 99.2 99.0
ЗАЕТОСТ - ОБЩО 07:41 02:09 03:48 71.5 14.3 4.2
Основна и допълнителна работа 07:37 02:57 03:49 71.4 7.0 4.2
ОБУЧЕНИЕ - ОБЩО 02:48 02:36 00:23 1.1 1.2 0.2
 - учебни часове и лекции 03:53 00:30 . 0.2 0.1 0.0
 - домашни занимания 02:06 02:27 00:23 0.9 0.9 0.1
Обучение във свободното време 01:44 03:05 00:23 0.1 0.3 0.0
ДОМАКИНСКА РАБОТА - ОБЩО 03:02 04:39 04:51 85.4 91.6 93.1
Приготвяне на храна 01:14 01:42 01:51 58.1 65.1 70.6
Измиване на чинии 00:36 00:50 00:55 48.5 56.2 63.9
Почистване на жилището 00:51 00:52 00:51 34.9 47.5 51.0
Пране 00:36 00:46 00:44 16.3 23.1 19.7
Гладене 00:36 00:38 00:36 8.4 7.1 3.6
Занаяти и производство на тъкани 01:24 01:37 01:51 1.9 5.0 11.9
Отглеждане на растения 02:02 02:20 02:12 8.9 19.0 23.8
Отглеждане на селскостопански животни 00:58 01:17 01:29 6.8 14.7 22.3
Грижи за домашните любимци 00:22 00:30 00:25 3.5 4.5 8.0
Разхождане на куче 00:53 00:52 01:00 1.9 3.1 1.9
Строителство и ремонти 01:36 01:24 01:23 7.0 6.4 4.0
Пазаруване и услуги 00:35 00:38 00:36 39.7 47.7 51.1
Физически грижи за децата и наглеждане 01:15 01:15 01:04 9.7 14.1 1.7
Учене, четене и игра с децата 01:02 01:10 01:02 9.3 12.0 1.4
ДОБРОВОЛНА РАБОТА И ПОМОЩ - ОБЩО 01:59 02:25 02:22 4.0 9.0 5.9
Организационна работа 01:10 00:40 02:49 0.1 0.1 0.1
Неформална помощ за друго домакинство 01:59 02:24 02:21 3.9 9.0 5.9
СВОБОДНО ВРЕМЕ - ОБЩО 03:18 05:17 05:16 96.8 99.5 98.9
Дейности свързани с участие 00:57 01:51 01:08 0.6 1.8 1.6
Гостуване и празненства 01:43 01:43 00:59 5.6 8.7 9.2
Друг социален живот 00:53 01:18 01:13 44.5 62.0 61.9
Забавления и културни дейности 01:43 01:33 01:25 0.6 0.8 0.4
Ходене, търизъм 01:29 01:35 01:32 8.9 14.7 15.4
Спортове и дейности на открито 01:57 02:43 01:24 3.5 5.3 2.1
Компютърни и видео игри 01:16 02:01 00:53 1.3 3.2 0.1
Друг вид използване на компютри 01:18 01:51 01:17 14.1 13.9 1.1
Други хобита и игри 01:17 01:48 01:32 3.1 7.7 4.3
Четене на книги 01:13 01:17 01:26 7.4 9.3 7.7
Друг вид четене 00:43 00:46 00:55 13.1 15.0 20.4
Телевизия и видео 02:14 03:16 03:41 89.3 93.7 96.2
Слушане на радио и музика 00:46 01:12 01:04 3.0 5.9 5.3
ПЪТУВАНЕ - ОБЩО 01:21 01:15 00:59 91.6 79.8 63.6
Пътуване до/от работа 01:05 00:40 00:38 67.9 3.0 1.3
Пътуване свързано с обучение 01:07 00:51 00:21 0.6 0.4 0.1
За пазаруване и услуги 00:28 00:40 00:41 37.7 45.6 49.1
Свързано с грижи за децата 00:28 00:43 00:35 3.1 5.2 0.4
НЕОПРЕДЕЛЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО 00:34 00:43 00:39 3.5 8.0 4.4