База със статистически данни за втори кръг

 
Уважаеми участници във втория кръг на
Националното състезание по статистика за ученици,

Пред Вас е базата, която включва статистически данни от Наблюдението на работната сила в Република България.

За работа имате на разположение 240 минути.

Съгласно Регламента трябва да изпратите своите презентации като файл във формат PDF не по-голям от 15 мегабайта на имейл [email protected] до 14.00 часа.

Желаем успех на всички участници!

 

НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА

Работна сила и коефициенти на икономическа активност - национално ниво; статистически райони; области

Заети лица и коефициенти на заетост - национално ниво; статистически райони; области

Безработни лица и коефициенти на безработица- национално ниво; статистически райони; области