Закон за статистиката


 • понеделник, 10 април 2017 - 11:00

  През периода януари - февруари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20.0% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 2 832.3 млн. лв., a вносът нараства с 31.0% и е на стойност 3 180.6 млн. лева.

  През периода януари - февруари 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за   7 787.4 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.7%, а общата стойност на внесените стоки е 8 644.5 млн. лв. и нараства с 18.5%.

 • понеделник, 13 март 2017 - 11:00

  През 2016 г. износът на България за ЕС нараства със 7.2% спрямо 2015 г. и е в размер на    31 153.1 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 2.4% и достига 33 938.5 млн. лева.

  През декември 2016 г. износът за ЕС нараства с 12.8% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 439.9 млн. лв., а вносът е на стойност 3 045.2 млн. лв. и се увеличава с 6.3%.

 • понеделник, 13 март 2017 - 11:00

  През януари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 12.7% спрямо същия месец на 2016 г. и е в размер на 1 312.1 млн. лв., a вносът нараства с 30.8% и е на стойност   1 574.9 млн. лева.

  През януари 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 3 724.0 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 8.7%, а общата стойност на внесените стоки е 4 206.9 млн. лв. и нараства с 21.2%.

 • четвъртък, 9 февруари 2017 - 11:00

  През 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 5.9%  спрямо 2015 г. и е в размер на 14 957.0 млн. лв., a вносът спада със 7.1% и е на стойност 17 090.2 млн. лева.

  През 2016 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 46 104.9 млн. лв. и спрямо 2015 г. износът се увеличава с 2.6%, а общата стойност на внесените стоки е 51 005.8 млн. лв. и спада с 1.1%.

 • сряда, 8 февруари 2017 - 11:00

  През периода януари - ноември 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 6.8% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 28 707.3 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 1.9% и достига 30 877.7 млн. лева.

  През ноември 2016 г. износът за ЕС нараства с 12.8% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 781.7 млн. лв., а вносът е на стойност 3 098.1 млн. лв. и се увеличава с 1.7%.

 • четвъртък, 12 януари 2017 - 11:00

  През периода януари - октомври 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 6.2% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 25 925.6 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 2.0% и достига 27 779.6 млн. лева.

  През октомври 2016 г. износът за ЕС нараства със 7.5% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 891.1 млн. лв., а вносът е на стойност 3 242.9 млн. лв. и се увеличава с 5.8%.

 • четвъртък, 12 януари 2017 - 11:00

  През периода януари - ноември 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 8.1% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 13 422.6 млн. лв., a вносът спада с 8.4% и е на стойност 15 518.0 млн. лева.

  През периода януари - ноември 2016 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 42 128.9 млн. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 1.5%, а общата стойност на внесените стоки е 46 398.6 млн. лв. и спада с 1.8%.

 • понеделник, 12 декември 2016 - 11:00

  През периода януари - октомври 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 10.6% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 11 973.0 млн. лв., a вносът спада с 9.8% и е на стойност 13 912.2 млн. лева.

  През периода януари - октомври 2016 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 37 895.9 млн. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава  с 0.2%, а общата стойност на внесените стоки е 41 685.7 млн. лв. и спада с 2.3%.

 • петък, 9 декември 2016 - 11:00

  През периода януари - септември 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 6.0% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 23 034.5 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 1.5% и достига 24 536.7 млн. лева.

  През септември 2016 г. износът за ЕС нараства с 14.7% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 849.0 млн. лв., а вносът е на стойност 2 738.6 млн. лв. и се увеличава с 2.4%.

 • сряда, 9 ноември 2016 - 11:00

  През периода януари - септември 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 12.0% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 10 719.0 млн. лв., a вносът спада с 11.1% и е на стойност 12 326.4 млн. лева.

  През периода януари - септември 2016 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 33 740.1 млн. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът намалява с 0.5%, а общата стойност на внесените стоки е 36 807.7 млн. лв. и спада с 3.3%.

Страници

 • Ключови показатели за България (към 30.09.2009 г.)
 • България 2008 - статистическа панорама
  България 2008 - статистическа панорама
  Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт "България 2008 - статистическа панорама".
  В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2008 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
 • Статистически годишник 2008
  Статистически годишник 2008
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Стандартна външнотърговска класификация, Ревизия 4
  Класификацията е национална версия на Стандартната международна търговска класификация, Ревизия 4 (SITC, Rev. 4), разработена от Статистическата служба на ООН. Стандартната външнотърговска класификация се използва за целите на външнотърговската статистика.
  Изданието включва въведение, структура и кодова таблица на преход, съдържаща се в структурата на класификацията към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (HS).
  Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на eлектронен носител (CD).
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници