Премини към основното съдържание

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

В изпълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/, който влезе в сила от 1 януари 2009 г., са публикувани декларациите на служителите на НСИ, заемащи публична длъжност по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.