Премини към основното съдържание

Районите, областите и общините в Република България 2022

Публикувано на: 26.02.2024 - 09:00

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2022.

Изданието съдържа данни за демографското и социално-икономическото състояние и околната среда на районите, областите и общините в Република България за 2022 г., като са подбрани едни от най-важните показатели за очертаване на профила и спецификата на областите, общините и териториалните единици за статистически цели (NUTS).

Информацията е предназначена предимно за научни работници и специалисти в областта на регионалното развитие и планиране, но би могла да послужи и на по-широк кръг потребители.