Премини към основното съдържание

Наблюдение на структурата на заплатите 2022 - хартиен носител

Попълнената на хартиен носител информация се предоставя в Отделите статистически изследвания към Териториалните статистически бюра на НСИ до 29 септември 2023 година. Препоръчваме Ви предварително да се запознаете с указанията за попълване на статистическата карта.

PDF Част А. Информация за местната единица

PDF Част Б. Информация за наетите лица

PDF Указания за попълване на статистическата карта

 

Контакти в ЦУ на НСИ и ТСБ за допълнителна информация.