Индекс на разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2020 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: