Премини към основното съдържание

Ключови показатели за България (към 05.10.2020 г.)

Публикувано на: 05.10.2020 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

Статистическа област