10. Разработване и внедряване в експлоатация на Информационна система „Бизнес цикли“