България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2019 година (предварителни оценки)

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.5% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 1.2%.

Прессъобщение: