Премини към основното съдържание

Транспорт 2008

Публикувано на: 02.07.2010 - 11:21
Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители пет годишната публикация „Транспорт 2008”. За първи път изданието е двуезично (на български и английски език).
Публикацията „ТРАНСПОРТ 2008” е специализирана и съдържа данни от провежданите статистически изследвания от НСИ, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и други информационни източници. Изданието има за цел да покаже динамиката на развитие в сектор транспорт като цяло през периода от 2000 до 2008 г., а също така тенденциите и промените в различните видове транспорт.
Основните данни за състоянието и развитието на транспорта в Република България са оформени тематично по раздели, като всеки раздел включва и методологични бележки:
• Общ преглед;
• Железопътен транспорт;
• Автомобилен транспорт;
• Воден транспорт;
• Въздушен транспорт;
• Градски електротранспорт.
Публикуваните данни дават възможност за многоаспектен анализ на резултатите от дейността на транспортните предприятия и за проследяване на тенденциите в тяхното развитие. Публикацията отразява както мястото и значението на транспорта за националната икономика и в обществото, така и неговото въздействие върху тях.
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 8.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Библиотеката на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ