Наблюдение на работната сила - Самостоятелна заетост - допълнителен модул към наблюдението на работната сила