Средна работна заплата – национално ниво; статистически райони; област (Краткосрочна статистика)