Проверка за участие в месечни и тримесечни статистически изследвания