Проверка за участие в месечни и тримесечни изследвания
за краткосрочна бизнес статистика


ЕИК: