Индекси на строителната продукция, ноември 2009 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през ноември 2009 г. е с 21.9% по-малко в сравнение със съответния месец на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: