Светът на статистиката

Писмен конкурс за млади статистици

Краен срок: 30 май 2014 г.

СписаниетоSignificance” и секцията за млади статистици към Кралското статистическо общество отново организират писмен конкурс за млади статистици. Този път и наградите са по-големи!

Поканата за участие е отправена към всички млади статистици, които се реализират като такива през първите 10 години от тяхната професионална кариера, като изпратят статия, която да бъде подходяща за списание Significance”. Те ще бъдат публикувани в списанието, каквато е практиката на конкурса до момента.

Тази година за първи път, тримата финалисти ще бъдат поканени да участват лично в организираната от Кралското статистическо общество конференция през 2014 г. в Шефилд., където ще представят своята работа на специална сесия, по време на която ще бъде оповестен крайният победител в конкурса.

Съдържанието на статиите може да варира между 1 800 и 3000 думи и може да включва графики, таблици и снимки. Техният стил трябва да бъде ясен и лесен за четене. Крайните препратки не са задължителни, но следва да бъдат ограничени до три или четири най-много.

Всеки е добре дошъл да участва в конкурса. Единственото изискване е кандидатът да е студент или да има под 10 години трудов стаж като статистик. Темата на статията може да бъде свързана с работата, която кандидатът върши, или би могла да представя работата на другите. Само статиите на английски език ще се считат за валидни.

Аудиторията на списанието Significance” не знае или малко знае за статистиката. Целта е да бъде показано, как статистиката се отнася за всички видове решения, които имат значение.

Ръкописите трябва да са оригинални и да не са в процес на разглеждане за публикуване на друго място. Всички статии ще бъдат оценявани от комисия.

Тримата финалисти ще спечелят регистрация за еднодневно участие на Конференцията на Кралския статистически общество 2014 , която ще се проведе в Шефилд ( пътните и дневните разходи за участието не се покриват ) . Статията ще бъде публикувана в списанието, както и на интернет страницата.

Статиите да бъдат изпратени  във Word file или като PDF файл до [email protected]. не по-късно от 30 май 2014 г.

Обявата на конкурса може да бъде намерена на:

http://www.significancemagazine.org/details/webexclusive/5837241/Young-Statisticians-Writing-Competition-write-with-Significance.html

Кралското статистическо дружество спонсорира конкурс за есе, написано от млади статистици

Втори съвместно спонсориран от младите статистици на Кралското статистическо дружество (RSS) и списание Significance конкурс за написване на есе ще отбележи Международната година на статистиката. Първият конкурс с 24 участници, проведен през 2012 г., е имал изключителен успех и четири есета са били публикувани в списанието. Всеки е добре дошъл да участва независимо от членството си. Единственото условие е участникът да е „млад” (в смисъл на кариера, а не на възраст), т.е. трябва да е студент или да е в първите десет години от кариерата си. Организаторите предлагат, преди да седнете и да напишете своята статия, да прочетете спечелилото миналата година есе и класираното на второ място, за да научите повече за писането на конкуренцията и за това как да се открои представената статия. В светлината на успеха на конкурса миналата година спонсорите окуражават повече млади писатели да се заемат с писане!

Предложенията трябва да бъдат изпратени чрез електронната поща до [email protected] като текст, Word файл или като PDF. Крайният срок е 1 юни т.г.

Significance се издава съвместно от RSS и Американската статистическа асоциация и е предназначено за всеки, който има интереси в областта на статистиката и анализа и интерпретацията на данните.

Конкурс за млади статистици на Международната асоциация за официална статистика

Международна асоциация за официална статистика

Международна асоциация за официална статистика

Международната асоциация за официална статистика (IAOS) спонсорира конкурс за най-добър доклад в областта на официалните статистически данни, написан от млад статистик. IAOS провежда този конкурс веднъж годишно, за да поощри кариерното развитие на младите статистици в официалната статистика.
Участниците трябва да предложат иновационни практики по методологически или стратегически въпроси в областта на официалните статистически данни на национално или международно равнище. Международно жури ще оценява докладите въз основа на следните критерии:

 • Научни и/или стратегически заслуги
 • Оригиналност
 • Приложимост на идеите в статистическите служби
 • Качество на изложението.

Авторът на наградения материал ще получи:

 • Парична награда на стойност 1500 евро (разделена между съавторите, ако има такива)
 • Възможност докладът да бъде представен лично на сесия на Световния статистически конгрес в Хонг Конг през 2013 г. Поемат се разходите за самолетни билети и настаняване (само на един автор в случай на съавторство)
 • Две години членство в Международната асоциация за официална статистика (IAOS)
 • Сертификат за наградата от IAOS, признаващ успеха в този конкурс.

Решението на журито ще бъде окончателно. Награди ще бъдат дадени, само ако са подадени доклади със значителни качества.

Допускат се максимум трима съавтори, един автор може да участва само в един доклад. Възможно е да бъдат присъдени и допълнителни награди:

 • Второ място – парична награда на стойност 1000 евро, две години членство в IAOS и сертификат
 • Трето място – парична награда на стойност 500 евро, две години членство в IAOS и сертификат

Наградените доклади ще бъдат публикувани в Статистическия вестник на IAOS.
За да бъдат допуснати до конкурса авторите (и съавторите) трябва:

 • Да бъдат под 35-годишна възраст към 28 февруари 2013 г.
 • Да са били на работа1 в официалния статистически офис2 на своята държава в периода 1 септември-28 февруари 2013 г.
 • Да имат готовност да пътуват за Хонг Конг през август 2013 г. да представят доклада си.

Докладът трябва да бъде на английски език, да не е бил публикуван или представян на публичен форум преди това и да е с обем до 10 страници (включително заглавна страница и резюме не повече от 15 реда). Заглавната страница трябва да включва: да се споменава, че това е „Доклад за наградата за млади статистици за 2013 г. на IAOS”, заглавието на доклада, името и имейл адресите на автора(ите), както и името на официалната статистическа организация-работодател. Всеки материал извън основния текст на доклада, като например таблици, справки, приложения, графики и др. трябва да влиза в рамките на десетте страници. Доклади, които надвишават обема от 10 страници плюс заглавна страница и резюме ще бъдат дисквалифицирани.

Докладите да се изпращат в MS Word или съвместим формат3 на имейл адрес: [email protected]. На същия имейл могат да се задават и въпроси относно конкурса.

Краен срок – 28 февруари 2013 г. Победителите ще бъдат обявени през втората седмица на юли 2013 г.

Цялата информация е на разположение на следния уебсайт:
http://isi.cbs.nl/iaos/YoungStatisticians/2013PrizeYoungStatisticians.htm


1 Допускат се за участие служители на пълно и непълно работно време по трудов договор. Професионални консултанти или членове на академичните среди, които работят на договор към статистическите институти, не са допустими. Служители, които учат или правят дисертация на непълно работно време, са допустими.
2 Национални и международни статистически агенции, отдели „Статистика” на централните банки или статистически отдели на министерства и местни власти при децентрализирана Национална статистическа система.
3 Текстът да бъде написан в Arial, Times New Roman или друг стандартен шрифт на 12 пункта

Международен младежки конкурс за изработване на статистически видео материал

По повод предстоящата Международна година на статистиката през 2013 г. Националният статистически институт и Международният организационен комитет на честванията отправят покана към българските младежи за участие в конкурс за изработване на видео клип на статистическа тематика.


Условия на конкурса:

1. Видеоматериалът да не е по-дълъг от 4 минути
2. Да илюстрира следните теми:

• как статистическите данни се ползват за подобряване живота на гражданите и на обществото, и като цяло правят света по-добро място за живеене;
• как статистическото мислене може да отговори на важните въпроси на днешния ден;
• интересна кариера в областта на статистиката (да се покаже на света защо работата в статистиката е толкова важна, или защо е интересно и забавно да бъдеш статистик).

3. Възраст на участниците – до 18 години
4. Материалите трябва да бъдат придружени с писмен превод на английски език на видео скрипт или да се включат английски субтитри в готовата продукция.
5. Всички конкурсни творби трябва да бъдат с оригинален дизайн и да не нарушават регламентите за авторски права.

Награди на конкурса:
1. Парични награди – от 250 до 1000 щатски долара ще бъдат раздадени за най-добрите видеоматериaли.
2. Специални награди – в категорията за най-добър материaл от лице или група от автори на или под 18-годишна възраст и в категорията за най-добър неанглоезичен видеоматериал.
Кандидатурите ще бъдат оценявани за статистическото съдържание и за развлекателната стойност на видеото.
Крайният срок за предаване е 28 февруари 2013 г. на електронен адрес: [email protected] .