Светът на статистиката

Статистическа изложба „България и светът в числа“ в област Добрич

На 19 април 2013 г. Териториалното статистическо бюро – Добрич съвместно с Регионалната библиотека „Дора Габе“ откриха изложбата „България и светът в числа”. Експозицията е част от инициативата „2013 г. – Международна година на статистиката” и по повод 133-ата годишнина от създаването на  статистическата институция в България. Приветствие поднесе Детелина Николова – кмет на град Добрич. На откриването присъстваха още представители на различни организации, граждани, служители на ТСБ Добрич, студенти, ученици и медии.

Изложбата представя документи, обхващащи цялата история на статистиката в България, като се акцентира върху значимостта и традициите на статистиката, представяйки статистическите издания, които са част от книжовното, научното и културното наследство на България. Вече 133 години българската статистика регистрира и отразява социалното и икономическото развитие на страната. Статистическите изследвания, проведени през периода 1880 – 2013 г., разказват историята на България в числа.

Посетителите ще могат да се запознаят с най-старите оригинални издания от провежданите статистически наблюдения в страната. Сред експонатите е и Указ № 296 от 25 юни 1880 г. за създаването на Статистическо-организационно отделение при Министерството на финансите. Включени са ценни статистически изследвания, издания, графики и карти.

Изложбата е на разположение до 30 април 2013 г. всеки ден (без събота и неделя) от 8.00 до 18.30 часа.

Приветствие за откриване на изложбата

Приветствие за откриване на изложбата

Приветствие за откриване на изложбата

Приветствие за откриване на изложбата

Приветствие за откриване на изложбата

Приветствие за откриване на изложбата

Посетители разглеждат изложбата

Посетители разглеждат изложбата

Посетители разглеждат изложбата

Посетители разглеждат изложбата

Посетители разглеждат изложбата

Посетители разглеждат изложбата

Дискусия за изложбата

Дискусия за изложбата

Статистиката и младите хора в ТСБ – Велико Търново

По повод инициативата „2013 – Международна година на статистиката“ на 17 април 2013 г. в Териториално статистическо бюро – Велико Търново, се проведе среща с две групи ученици от СОУ „Вела Благоева” – гр. Велико Търново. Срещата се проведе като част от инициативите на НСИ за повишаване на статистическата грамотност и поощряване на интереса на младежката аудитория към статистиката както като наука, така и като практическо приложение.

г-н Б. Борисов - директор на ТСБ - Велико Търново, и г-жа М. Григорова - началник на отдел "Обща администрация"

Организатори и участници в срещата

Пред учениците и техните преподаватели г-н Б. Борисов – директор на ТСБ – Велико Търново, и г-жа М. Григорова – началник на отдел „Обща администрация“, направиха кратко представяне на статистическата институция в България, нейната структура и основни функции. Учениците се запознаха с процеса на производство и разпространение на статистическата информация. Особено голямо внимание беше обърнато на интернет страницата на НСИ и възможностите за получаване на разнообразна статистическа информация. Сайтът беше демонстриран чрез интернет терминала (киоск), позициониран във фоайето на ТСБ – Велико Търново, където всички граждани имат достъп до сайта на НСИ.

Учениците се запознават с информационни материали и брошури

Участници в срещата

Присъстващите бяха запознати и със специализираните издания на НСИ. Голям интерес предизвика едно от най-старите издания, с което разполага ТСБ – Велико Търново – Статистически годишник на Царство България от 1942 година. На учениците бяха раздадени информационни материали и брошури за наблюденията „Работна сила”, „Домакински бюджети” – изследвания на НСИ, в които могат да попаднат и техните домакинства.

Всички ученици бяха много впечатлени от разнообразието на тематиките и обема на статистическата информация, която произвежда НСИ.

Г-н Б. Борисов - директор на ТСБ - Велико Търново с ученици от СОУ „Вела Благоева”

Участници в срещата

Г-н Б. Борисов - директор на ТСБ - Велико Търново с ученици от СОУ „Вела Благоева”

Участници в срещата

Популяризиране на статистиката сред младите хора

Госпожа Гергана Кисьова – Директор на ТСБ-Бургас и ръководителите на отдели по време на презентацията

Организаторите на срещата

По повод – Международната година на статистиката на 11-ти април 2013г., ТСБ-Бургас организира и проведе среща със студенти от ФОН при Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, изучаващи статистика. Срещата премина под мотото „2013- международна година на статистиката и мястото и ролята на българската статистика за развитието и утвърждаването на европейската и световната статистическа практика” като част от инициативата на НСИ за повишаване на статистическата грамотност и поощряване интереса на младежката аудитория към статистиката както като наука, така и като практическо приложение.

На срещата студентите бяха запознати с основните моменти в работата на териториалните статистически звена и значението им в общата структура на НСИ. С помощта на мултимедийно презентиране госпожа Гергана Кисьова – Директор на ТСБ-Бургас направи кратка ретроспекция на статистическата институция в България, създаването и развитието на статистическата практика, утвърждаването на статистиката в младата българска държава след Освобождението.

Презентация на ТСБ Бургас

Презентация на ТСБ Бургас

Студентите бяха запознати с основните тенденции на развитието на статистиката и главните приоритети и предизвикателства пред статистическата практика в условията на непрекъснато променящото се общество. Посочени бяха принципите и нормативните правила на създаването и разпространението на статистическата информация; трудностите при събирането на индивидуалните данни и голямото значение на кадровия потенциал – личните качества на специалистите, отдадеността им на професията и отговорното отношение към значението на данните за управлението на обществото.

Ръководителите на отдели в Териториално статистическо бюро – Бургас последователно запознаха студентите с най-мащабните и значими изследвания, провеждани в ръководените от тях структурни звена; с новостите в начините на осигуряване на данните; с основните принципи на функциониране на последователно внедряваните нови on-line системи за събиране и обработка на информацията. Основен акцент беше поставен върху осъществяването на един от важните принципи на европейската статистическа практика – непрекъснатото облекчаване и разтоварване на бизнеса във взаимоотношенията му със статистическите органи чрез новите моменти на сътрудничество между институциите при подаване на данните от годишните отчети за дейността на фирмите и все по-широкото използване на новите ИТ – технологии.

Студенти от ФОН при Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, изучаващи статистика

Участници в срещата

Особено голямо внимание беше обърнато на интернет сайта на НСИ и възможностите за получаване на статистическа информация. Присъстващите бяха запознати с дигиталната библиотека на НСИ, както и със специализираните издания на НСИ и ТСБ – Бургас. Голям интерес предизвика едно от най-старите издания на НСИ– Статистическия годишник от 1960 г. с информация от 1939 година, с който разполага ТСБ – Бургас. Представени им бяха данни от провежданите изследвания за демографското, социално и икономическо развитие на област Бургас. На студентите бяха раздадени информационни материали за наблюденията „Работна сила”, „Домакински бюджети” – изследвания на НСИ, в които може да попадне всеки един от тях. Подарени им бяха рекламни материали на НСИ и брошури с интересни регионални данни и графики за област Бургас.

В края на срещата госпожа Кисьова отправи апел към младите хора след завършване на образованието си да помислят и за една възможна кариера в сферата на статистическата практика.

Оповестени са вече победителите на трето място във видеоконкурса по повод глобалната инициатива „2013 – Международна година на статистиката”

На 15 април 2013 г. на официалния сайт на глобалната инициатива http://www.statistics2013.org  „2013 – Международна година на статистиката” са  оповестени победителите, удостоени с трето място в конкурса за изработка на видео материал от г-н Джефри Майерс – ръководител на проекта и спонсориран от Wiley-Blackwell, фирма за научно-изследователски, технически, медицински и образователен бизнес.

Определени са три категории за награди:

 • Най-добър видеоматериал
 • Най-добър видеоматериал, направен от лице или лица на възраст на или под 18 години
 • Най-добър чуждоезиков  / не на английски език / видеоматериал

Победителите, удостоени с трето място са разпределени в две категории, а именно:

Тук трябва да се отбележи, че във втората категория видео материалът е на Свилен Донев. Отново България получи високо признание за участието си в глобалната инициатива.

Кралското статистическо дружество спонсорира конкурс за есе, написано от млади статистици

Втори съвместно спонсориран от младите статистици на Кралското статистическо дружество (RSS) и списание Significance конкурс за написване на есе ще отбележи Международната година на статистиката. Първият конкурс с 24 участници, проведен през 2012 г., е имал изключителен успех и четири есета са били публикувани в списанието. Всеки е добре дошъл да участва независимо от членството си. Единственото условие е участникът да е „млад” (в смисъл на кариера, а не на възраст), т.е. трябва да е студент или да е в първите десет години от кариерата си. Организаторите предлагат, преди да седнете и да напишете своята статия, да прочетете спечелилото миналата година есе и класираното на второ място, за да научите повече за писането на конкуренцията и за това как да се открои представената статия. В светлината на успеха на конкурса миналата година спонсорите окуражават повече млади писатели да се заемат с писане!

Предложенията трябва да бъдат изпратени чрез електронната поща до [email protected] като текст, Word файл или като PDF. Крайният срок е 1 юни т.г.

Significance се издава съвместно от RSS и Американската статистическа асоциация и е предназначено за всеки, който има интереси в областта на статистиката и анализа и интерпретацията на данните.

Започва оповестяването на резултатите от участието в конкурса за направата на видеоматериал по повод глобалната инициатива „2013 – Международна година на статистиката”

На 10 април 2012 г. на официалния сайт на глобалната инициатива „2013 – Международна година на статистиката” бяха оповестени победителите, удостоени с почетна грамота в конкурса за изработка на видеоматериал от г-н Джефри Майерс – ръководител на проекта.

Членовете на Организационния комитет на глобалната инициатива са горди да оповестят, че вече са избрани победителите в конкурса за изработка на видеоматериал, спонсориран от Wiley-Blackwell, фирма за научно-изследователски, технически, медицински и образователен бизнес, и са готови да ги оповестят. Получени са 59 видеоматериала от различни страни по света.

Международно жури, в чийто състав влизат представители от няколко страни по света, включително Кения, Мексико, Нова Зеландия, Русия и Белгия и се председателства от Thomas Short – професор по статистика в университета John Carroll и е член на Американската статистическа асоциация, е оценявала кандидатите във видео-конкурса.

Членовете на Организационния комитет, както и тези на международното жури поздравяват всички участници във видеоконкурса, като по този начин те са засвидетествали своята подкрепа към глобалната инициатива „2013-Международна година на статистиката”.

Определени са три категории за награди:

 • Най-добър видеоматериал
 • Най-добър видеоматериал, направен от лице или лица на 18 години или под тази възраст
 • Най-добър чуждоезиков  / не на английски език / видеоматериал

Всички съобщения в тази връзка ще бъдат оповестявани на официалния сайт на глобалната инициатива www.ststistics2013.org, както и на специалния сайт на НСИ  http://www.nsi.bg/InternationalYearOfStatistics2013/bg/ при следния график:

 • 10 април – победителите, удостоени с почетни награди
 • 15 април – победителят на трето място
 • 22 април – победителят на второ вмясто
 • 29 април – победителят на първо място
 • 1 май – най-добър видеоматериал

Победителите, удостоени с почетни грамоти са разпределени в две категории, а именно:

 • Най-добър видеоматериал, в която категория влизат следните победители
 • Stats Can Be Cool You See (based on Mike Posner’s “Cooler…”) by Michael Posner
 • That Is What We Are by László Holka
 • My Statistician Friend by Daniele Durante, Gianluca Massimo, Sabrina Vettori, Chiara Zandonà, Paolo Favero, Mara Conti and Davide Salanitri
 • IYS2013_NISRA by Debs Brown and Iain Bri Bryson

Най-добър чуждоезиков / не на английски език / видеоматериал, в която категория влизат следните победители:

Тук трябва да се отбележи, че във втората категория вторият видеоматериал е на учениците от 11-ти клас на Търговската гимназия в гр.Бургас.

Всички победители ще бъдат удостоени с почетни грамоти от фирмата-спонсор Wiley-Blackwell.

Видеоматериалите на наградените могат да бъдат видани на www.ststistics2013.org

Приносът на статистиката за подобряване на здравето на нациите по света

На 7 април светът отбелязва Международния ден на здравето. Датата е избрана във връзка с основаването на Световната здравна организация през 1948 г. Международният ден на здравето се чества и като Ден на здравния работник в България от 6 февруари 1964 г.

В рамките на глобалната инициатива за честване на 2013 г., Международна година на статистиката, НСИ като участник в нея се присъединява към честването на Международния ден на здравето – 7 април. По този начин НСИ обръща внимание върху приноса на статистиката за подобряване на здравето на нацията.

Всяка година темата на празника е различнa и акцентира върху приоритет, с който е ангажирана Световната здравна организация. За 2013 г. такъв приоритет е  високото кръвно налягане.

Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички – от световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

Но какво би представлявала медицината без статистиката? 2013-Международна година на статистиката (Statistics2013 ) е глобална инициатива, която подчертава приноса на статистиката в намирането на решения на глобалните предизвикателства, включително и по отношение на здравето и благосъстоянието на населението.  Статистиката допринася за осигуряване на повече и по-пълна информация, предназначена за вземащите решения, свързани с целия спектър на нашето здраве, здравни специалисти.

От друга страна, статистиката е в помощ на управляващите политици при вземане на решения за най-ефективни и най-ефикасни начини за лечение, избор на системи за здравеопазване и политики по здравеопазването.

Националният статистически институт е участник в глобалната инициатива. На официалният му сайт http://www.nsi.bg/eventbg.php?n=1781 е публикувано прес-съобщение с резултати от годишно статистическо изследване на НСИ „Домове за медико-социални грижи за деца през 2012 година”.

 Организациите-основателки на Statistics2013 са Американската статистическа асоциация, Институтът по математическа статистика, Международно Биометрично общество, Международният статистически институт и Кралското статистическо общество.

„СТАТИСТИК ЗА ЕДНА СЕДМИЦА“ – съвместна инициатива на ТСБ – Шумен и СОУ „Сава Доброплодни“ по повод Международната година на статистиката

Международната година на статистиката бе повод петима зрелостници от шуменското училище СОУ „Сава Доброплодни“ да влязат в ролята на статистици. С помощта на директорката на ТСБ – Шумен те съставиха въпросник, за който избраха оптимистичното мото „Напред в бъдещето с усмивка“. Ученическият екип, реализирал изследването, е предложен от директорката на училището г-жа Донка Иванова. Той включва Симеон Димитров, Атидже Цанкова, Симона Вацова, Лина Ненчева и Цветелина Милушева, които в качеството си на „статистици за една седмица“ проучиха мнението на своите съученици от 12 клас.

Г-жа Донка Иванова и екипа преглеждат анкетните карти

Г-жа Донка Иванова и екипа в ролята на „статистици за една седмица“

Идеята бе, броени месеци преди да се разделят със своето училище, да се уловят и документират статистически настроенията на учениците, техните очаквания и нагласи за бъдещето. Анкетната карта включва 14 въпроса, групирани в три раздела: Финалът наближава; А сега накъде? и Училище любимо.

Общият брой анкетирани е 45 ученици – 33 момичета и 12 момчета. За всички тях наближаващият финал е свързан с явяването на матури и успешното завършване на средното образование. За тези нелеки изпити 60.0% от ученичките и близо 67.0% от учениците споделят, че се подготвят упорито и очакват да постигнат резултат, който ги удовлетворява. Останалите си дават сметка, че трябва да приключат успешно, но не са убедени, че ще се справят. Подготвяйки се за зрелостните изпити, 75.6% от всички анктирани разчитат само и единствено на себе си и на наученото в училище, а останалите допълват знанията си с частни уроци.

Ученици попълват анкетната карта

Участници в наблюдението

Преобладаващата част от участниците в наблюдението имат отговор на въпроса „А сега накъде?“. Категорично решение да продължат образованието си заявяват 27 момичета и 9 момчета. Някои се колебаят какъв път да поемат, а други са решили да поработят, като изборът им за трудова реализация основно е по-голям град или чужбина.

Петима зрелостници са насочили интереса си към учебно заведение извън страната. Аргументите им се свеждат главно до по-високото качество на образование и намерението им да се установят трайно в друга държава. Предпочитанията на кандидатстудентите, избрали България, са свързани предимно с ВУЗ в по-голям град и в по-малка степен с Шуменския университет.

Независимо дали и къде ще продължат образованието си, 44.4% от анкетираните свързват своето бъдеще с някои от големите градове на страната, 26.7% – с град Шумен, и 24.4% – със страна – членка на ЕС. Единични са случаите, в които изборът е държава извън ЕС. Предпочитанията към живот извън границите на страната са два пъти по-чести при момичетата отколкото при момчетата.

Резултатите от проведеното проучване сочат, че анкетираните млади хора действително гледат на бъдещето с усмивка. Прогнозата за живота им след 10 години е оптимистична. Около 70% от тях са уверени, че в рамките на посочения период ще са постигнали желаната от тях успешна реализация, осигуряваща им добър стандарт на живот. Позитивните нагласи са по-характерни за момчетата отколкото за момичетата. Над 42% предполагат, че след едно десетилетие ще са със семейство и деца, а близо 29% очакват, че ще живеят някъде в чужбина, но им е трудно да определят къде и как. Мрачно бъдеще се долавя в отговорите на девет ученици, предимно момичета.

Какво е училището за тези, които ще се разделят с него? Най-голям брой от анкетираните (35) споделят мисълта, че училището е „място, на което, израствайки, откриваш себе си и света“. Този отговор са посочили 75.8% от момичетата и 83.3% от момчетата. За 22-ма школото е „отговорно задължение и ангажимент“, за 20 – „най-безгрижния период от живота на човек“, а за 19 – „приятелство и любов“. Само един го определя като „досадно даскало“.

Проучването дава възможност зрелостниците да изберат от 6 възможни една мисъл/сентенция/поговорка, която отразява в най-голяма степен тяхната представа за това какъв следва да бъде учителят. Най-често, с равен брой от по 13 гласа, те застават зад разбирането, че „задачата на учителя е да отваря вратите, а не да пробутва през тях учениците“ и „добрият преподавател обича това, което преподава, и тези, на които преподава“.

Ако имат възможност да променят образователната система, младите хора на първо място биха опростили съдържанието на учебния материал, за да е по-лесен за възприемане. Това действие биха предприели 68.9% от учениците. На второ място, подкрепено от 35.6%, се нарежда изграждането на плувни басейни и съвременни спортни зали във всички училища, а на трето място с 33.3% – въвеждането на ред и дисциплина. Най-малък (по 11.1%) е делът на учениците, споделящи необходимостта от въвеждане на задължително униформено облекло и повишаване на възнагражденията на преподавателите.

Абитуриентският бал е събитие, превърнало се в символ на отлитащите ученически години. За всеки втори от зрелостниците на СОУ „Сава Доброплодни“ това тържество е най-вече „възможност за як купон с всички съученици“, а за всеки трети – „традиция, която ще продължи във времето“. Не всички са положително настроени към предстоящия бал. Според някои той е ненужен и свързан с излишни разходи. Нееднозначно се приема и традицията „среща на випуска“. Оказва се, че всеки седми не мисли да участва занапред в организирани мероприятия на класа/випуска. Що се отнася до останалите, преобладаващата част от тях биха желали да се срещнат отново след пет години.

Обобщените резултати от анкетната карта ще бъдат презентирани от ученическия статистически екип пред зрелостниците в часовете по „свят и личност“. А директорката на училището ще запознае с тях и многобройния учителски колектив, включващ над 110 преподаватели. Така статистиката ще помогне на учителите да погледнат на своята дейност през погледа на своите ученици.