Светът на статистиката

ТСБ -Ямбол представи пред журналисти икономическата картина на област Ямбол

На 28 февруари 2013 година Териториално статистическо бюро – Ямбол проведе пресконференция на тема: „Икономическа картина на област Ямбол през 2011 година”.

Оповестена бе статистическа информация за броя на нефинансовите предприятия; за основните икономически показатели, както по икономически сектори, така и по групи, според броя на заетите в тях лица; за преките чуждестранни инвестиции и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи; за наетите лица и средната годишна работна заплата.

Като представиха по достъпен и нагледен начин данните за икономическото развитие на областта през периода от 2009 до 2011 година, статистиците не пропуснаха да отбележат, че това е поредната им инициатива, посветена на Международната година на статистиката.TSB_Yambol_Presconferencia_1

ТСБ - Ямбол проведе пресконференция на тема: „Икономическа картина на област Ямбол през 2011 година”.

ТСБ – Ямбол с нова инициатива, посветена на Международната година на статистиката