Светът на статистиката

ТСБ – Шумен в помощ на НТО

Пълен размер: 830 × 622 на снимката от ТСБ – Шумен в помощ на бизнеса и неправителствения сектор при изготвянето на европроекти
Директорът на ТСБ - Шумен Ат. Настева запозна представителите на неправителствения сектор с данни за малолетните нарушители и учениците, отпаднали от образователната система

Директорът на ТСБ – Шумен Ат. Настева запозна представителите на неправителствения сектор с данни за малолетните нарушители и учениците, отпаднали от образователната система