Светът на статистиката

ТСБ – Силистра посрещна ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра

На 22 ноември 2013 г. в Териториалното статистическо бюро – Силистра, се проведе среща с ученици и преподаватели от ПГСУА „Атанас Буров“ – Силистра. Тя беше организирана по повод отбелязването в целия свят на 2013 г. за Международна година на статистиката и като част от инициативата на НСИ за повишаване на статистическата грамотност и поощряване на интереса на младите хора към статистиката като наука и практическо приложение.

На срещата учениците и техните преподаватели бяха запознати с основните моменти в работата на Териториалното статистическо бюро – Силистра, и значението му в общата структура на НСИ. С помощта на мултимедийно презентиране С. Малчева – директор на ТСБ – Силистра, направи кратка ретроспекция на статистическата институция в България, създаването и развитието на статистиката като наука и практическото й приложение. Учениците бяха запознати и с основните цели и предизвикателства, залегнали в приетата Стратегия за развитие на НСС на Република България, 2013 – 2017 година.

ТСБ - Силистра посрещна ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“

Участници в срещата

Експерти от ТСБ – Силистра запознаха учениците с най-мащабните и значими изследвания, с все по-широкото използване на новите информационни технологии при производството на статистическата информация, с трудностите при събирането на данни от физическите лица и необходимите качества, които трябва да притежават работещите в ТСБ – Силистра.

Особено голямо внимание беше обърнато на интернет страницата на НСИ и възможностите за получаване на разнообразна статистическа информация. Специален интерес предизвика информацията на регионално ниво, в частност за област Силистра.

По време на срещата беше демонстрирана работата с Калкулатора за изчисляване на инфлацията на едно домакинство и полученият индекс, сравнен и анализиран с този на национално ниво.

Особен интерес предизвика презентираната обобщена характеристика на средностатистическия силистренец. Изнесените статистически данни за областта подтикнаха участниците към дискусия.

презентация на обобщена характеристика на средностатистическия силистренец

презентация на обобщена характеристика на средностатистическия силистренец

В края на срещата на бъдещите икономисти и техните преподаватели бяха подарени рекламни материали на НСИ и бяха отправени пожелания за възможна кариера в сферата на статистическата практика и за провеждане на нови срещи.

Участници в срещата

Участници в срещата