Светът на статистиката

ТСБ – Кърджали посрещна ученици от СОУ „Петко Рачов Славейков”

По повод на глобалната инициатива „2013 – Международна година на статистиката” Териториално статистическо бюро – Кърджали, посрещна учениците от V „б” клас на СОУ „Петко Рачов Славейков” с класен ръководител Васил Визев.

Целта на срещата беше да предизвика у децата любопитство и интерес към статистиката и нейното практическо приложение.

Директорът на ТСБ – Кърджали Мария Желева разказа на учениците за възможностите на статистическата наука като средство за измерване и анализ във всички области на обществения живот. Запозна ги с възникването и развитието на българската държавна статистика, с ролята на НСИ за развитието на обществото, за значението на научно-обоснованата информация за вземането на адекватни управленски решения.

Нагледно бяха демонстрирани начините за получаване на статистическа информация. На учениците бяха показани статистически издания, тематичните раздели с данни от сайта на НСИ и дигиталната библиотека.

Акцент в презентацията беше поставен на професията статистик и подготовката за нея: къде и какво се учи, какви качества и способности са необходими, как и къде се прилага.

Главният експерт Марина Бейчева запозна учениците с характера и обхвата на работата в ТСБ – Кърджали Тя представи част от статистическите изследвания и методите на събиране и обработка на информацията.

За практическото приложение на новите технологии за обработка на информацията петокласниците научиха на работните места на специалистите от ТСБ, които им показаха функционирането на автоматизираните онлайн системи „Демография“, „Икономическа и бизнес статистика“ и „Краткосрочна бизнес статистика“.

Срещата приключи празнично с връчването на паметна грамота за събитието, подаръци и торта.

Директорът на ТСБ - Кърджали Мария Желева

Директорът на ТСБ – Кърджали Мария Желева

участници в срещата

Участници в срещата

Практически занимания

Практически занимания

Практически занимания

Практически занимания

Празнична торта

Празнична торта

паметна грамота за събитието

Връчване на паметна грамота за събитието