Светът на статистиката

Среща на експерти от ТСБ – Шумен и Регионалната библиотека „Ст. Чилингиров“ под надслов „Сайтът на НСИ – прозорец към миналото и днешния ден”

Водещата тема на работната среща между експерти по информационно обслужване  от  ТСБ – Шумен  и  специалисти от Регионалната библиотека „Стилян Чилингиров”  в гр. Шумен беше сайтът на НСИ. Инициативата, проведена през първата седмица на ноември,  е част от събитията, организирани от шуменските статистици по повод Международната  година на статистиката.

Гости на ТСБ – Шумен бяха г-жа  Ирина Колева – главен библиотекар, и г-жа Калина Николова – библиотекар, които работят  в една от  47-те големи библиотеки в страната, разполагащи  с  над 200 хиляди броя библиотечен фонд. По информация на  г-жа Добрева – директор на Регионалната библиотека „Ст. Чилингиров”, книжните издания, аудио-визуалните и електронните документи,  които  са налични за  ползване при тях, са  над 785 хиляди, а посетителите през първите десет месеца на настоящата  година са над 26 хиляди.

Регионалната библиотека предлага и различни електронни услуги – факт, който провокира идеята на ТСБ – Шумен за мотото на съвместната среща. В ролята на гид, който „разходи“ шуменските библиотекари из сайта на НСИ, влезе г-жа Антония Стефанова – старши експерт  в ТСБ – Шумен.

Г-жа Антония Стефанова представя сайта  на НСИ

Г-жа Антония Стефанова представя сайта на НСИ

Г-жа Стефанова представи подробно всяка рубрика. Гостите се убедиха, че  днешният ден на България и дейността на българската статистика са подробно представени на сайта на института. Проявиха  интерес към рубриката „Регионална статистика“, данните за населението, културата, туризма и бизнес наблюденията. Вниманието им беше привлечено и от Калкулатора за изчисляване на личната инфлация. Г-жа Колева и г-жа Николова  си обещаха да се възползват от неговите възможности за анализ на семейния бюджет.

Специално внимание беше отделено на статистическите продукти и услуги, предоставяни от НСИ, на възможността заявленията за тях да бъдат изтеглени онлайн и на правилника, регламентиращ  тази дейност.

Г-жа Вера Жечева – старши експерт в ТСБ – Шумен,  говори за   дигиталната библиотека – статистическият прозорец към миналото на страната и област Шумен. Чрез информационно-търсещата система тя демонстрира онлайн  достъпа до дигиталната база данни, съхраняваща архивни  документи от XIX век  до наши дни.

Г-жа Вера Жечева представя дигиталната библиотека на НСИ

Г-жа Вера Жечева представя дигиталната библиотека на НСИ

Миналото на нашия регион оживя от страниците на публикацията, издадена преди 122 години от Статистическото бюро на България – „Движение на населението в Българското княжество през 1888 година“, в която се вижда, че през 1888 г. в Окржгъ Шумненский, околия Шумненска, населението е било  43  332 души, от които са били грамотни 10 041, или 23.2%.  Данните по показателя „население по женитбено отношение“ за населението над 15 години сочат, че неоженените са 5 475, оженените са 18 459 и едва 62 лица са напустнати (разведени), което е 0.14% от цялото население на тогавашната Шумненска околия. За сравнение, данните от последното преброяване на населението, проведено през 2011 г., сочат, че в област Шумен разведените лица са 5.3% от  общия брой на населението.

През 1888 г.  днешното най-малко село в област Шумен – Беджене, с население от  11 души, е наброявало 381 души. Почти непроменен е броят на населението в  гр. Плиска  който преди век се е наричал с. Абоба. И тогава, и днес населението е в границите на 900 – 950 лица.

Специалистите по библиотечно дело, посетили ТСБ – Шумен, оцениха по достойнство труда на поколения статистици, който оживява за потомците чрез дигиталната библиотека на НСИ. Те бяха запознати и с възможностите за извършването на справки за имената на селищата в България и промените в тях чрез Информационната система „Национален регистър на населените места“, достъпна за ползване на сайта на НСИ.

Нашите гости изразиха благодарността си за организираната работна среща, посветена на Международната година на статистиката. Те споделиха, че нееднократно посетители на библиотеката са търсили информация и услуги, които са в обсега на статистическата дейност. Във връзка с това получената информация за богатството от данни, налични на сайта на НСИ, ще им бъде  полезна в тяхната практическа работа.

Инициативата завърши с попълването на анкетни карти от  г-жа Колева и г-жа Николова.

Гостите на ТСБ - Шумен попълват анкетната карта  „Познаваме ли институциите на България?“, включваща въпроси за НСИ и институцията обществен посредник

Гостите на ТСБ – Шумен попълват анкетната карта
„Познаваме ли институциите на България?“, включваща въпроси за НСИ
и институцията обществен посредник