Светът на статистиката

Приносът на статистиката за подобряване на здравето на нациите по света

На 7 април светът отбелязва Международния ден на здравето. Датата е избрана във връзка с основаването на Световната здравна организация през 1948 г. Международният ден на здравето се чества и като Ден на здравния работник в България от 6 февруари 1964 г.

В рамките на глобалната инициатива за честване на 2013 г., Международна година на статистиката, НСИ като участник в нея се присъединява към честването на Международния ден на здравето – 7 април. По този начин НСИ обръща внимание върху приноса на статистиката за подобряване на здравето на нацията.

Всяка година темата на празника е различнa и акцентира върху приоритет, с който е ангажирана Световната здравна организация. За 2013 г. такъв приоритет е  високото кръвно налягане.

Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички – от световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

Но какво би представлявала медицината без статистиката? 2013-Международна година на статистиката (Statistics2013 ) е глобална инициатива, която подчертава приноса на статистиката в намирането на решения на глобалните предизвикателства, включително и по отношение на здравето и благосъстоянието на населението.  Статистиката допринася за осигуряване на повече и по-пълна информация, предназначена за вземащите решения, свързани с целия спектър на нашето здраве, здравни специалисти.

От друга страна, статистиката е в помощ на управляващите политици при вземане на решения за най-ефективни и най-ефикасни начини за лечение, избор на системи за здравеопазване и политики по здравеопазването.

Националният статистически институт е участник в глобалната инициатива. На официалният му сайт http://www.nsi.bg/eventbg.php?n=1781 е публикувано прес-съобщение с резултати от годишно статистическо изследване на НСИ „Домове за медико-социални грижи за деца през 2012 година”.

 Организациите-основателки на Statistics2013 са Американската статистическа асоциация, Институтът по математическа статистика, Международно Биометрично общество, Международният статистически институт и Кралското статистическо общество.