Светът на статистиката

ръководителят на клуб „Аз, фотографът” – г-н Митко Момчев, с Гочо Кушев и Атанас Тодоров

Пълен размер: 1807 × 1217 на снимката от Победителите в международен фотоконкурс с поздравителни адреси от председателя на НСИ
ръководителят на клуб „Аз, фотографът” - г-н Митко Момчев, с Гочо Кушев и Атанас Тодоров

ръководителят на клуб „Аз, фотографът” – г-н Митко Момчев, с Гочо Кушев и Атанас Тодоров