Светът на статистиката

Бюлетин на Международната година на статистика – 19 ноември 2012 г.

Биометриката представя Статистика2013

Списание „Биометрика“, издание на Международното общество по биометрика (IBS) ще представя Статистика2013 през следващата година. Ето някои от нещата, които вече са направени или предстоят да бъдат направени:

  • Логото на Статистика2013 е поместено на техния уебсайт (website) за авторите и ще добавя линкове и новини и дейности свързани с Биометрика – Статистика2013 в началото на годината.
  • Издателят на списанието, Уили-Бекуел (Wiley-Blackwell), ще показва логото на Статистика2013 на уебсайта, онлайн-библиотеката на Биометрика и ще промотира събитието широко, включително:
    • Създаване на специално, безплатно онлайн „виртуално издание“ Статистика2013 с най-публикуваните, или най-търсени статии от всички списания в портфолиото на статистиката (включително списанието на Кралското статистическо общество, биометрика, статистика в медицината и др.); Биометрика е предоставила три статии в този специален раздел.

„Съ-редактори на списанието са създали специално онлайн „виртуално издание“ с участието на всички материали, които са спечелени наградата „Най-добър документ от членовете на IBS“ от самото му създаване, плюс две до три от най-често цитираните материали от Biometrics през изминалото десетилетие. (очаква се и двете виртуални издания да бъдат на разположение, онлайн в началото на 2013 г. и ще бъдат достъпни през цялата година.)

  • Корицата на печатната версия на Biometrics през цялата година ще включва логото на Статистика2013.
  • Изпълнителният редактор Мери Давидиан ще поставя акцент върху всички тези публикации на нейната колонка за Biometric Bulletin.

Поздравление за IBS и Biometrics за техният принос към Статистика2013!

Статистическото общество на Уганда организира семинари за 2013 г.

Статистическото общество на Уганда (http://theugss.org/) е планирало ежемесечни семинари за Статистика2013. На 14 януари 2013 то планира симпозиум по статистически и други методи на проучвания. Изпълнителния директор на ASA Рон Васерщайн ще бъде пленарен говорител.

NCHS промотира Статистика2013

Националния център за здравна статистика (National Center for Health Statistics), подразделение на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията, е публикувал логото на Международната година на статистиката на своя уебсайт. Той се присъединява към Бюрото за икономически анализи, Националния център за образователна статистика, Бюрото за трудова статистика и Националния център за здравна статистика, тъй като правителствените статистически агенции на САЩ промотират Статистика2013 чрез техните уебсайтове.

Благодарим на ръководството на NCHS за това, че подпомагат разпространението на информация за Международната година на статистика на обществеността, техните вътрешни аудитории и ключови партньори на агенцията.

AWIS в процес на Подготовка за 2013

Асоциацията на Жените в науката (Association of Women in Science) (AWIS) трескаво се подготвя за Международната година на статистиката. Организацията е обявила члена на Американската статистическа организация Fellow и AWIS Лий-Ан Хайек (Lee-Ann Hayek), като неин говорител на Статистика2013 и създава на уебсайта си раздел, посветен на отбелязването и разработва серии от профили на жени в статистиката, които ще бъдат поместени на нейния уебсайт на www.statistics2013.org. В допълнение Хайек подготвя  семинар (STEMiNAR, or webinar) за кариерите в статистиката на жените, които ще сподели с нас. Поздравления за AWIS и Hayek за техния изключителен принос за Статистика2013!

Африкански университет търси партньорство

Статистическият департамент на университета Arba Minch University, Етиопия търси партньор за да го подкрепи в участието в Статистика2013. Той планира празнуването и промотирането на Международната година на статистиката, като работи за постигането на следните цели:

  • Засилване на обществената информираност за използването и прилагането на статистиката за разрешаване на проблемите на обществото.
  • Организиране на панелна дискусия с други институции и колеги, фокусирана върху това как да се подобри разбирането на статистиката.
  • Предоставяне на обучение относно приложението на статистическия софтуер в изследователските организации и различни колежи на университета и страната.
  • Сътрудничество с Управителния комитет на Статистика 2013 по случай Международната година на статистиката, за да сподели своя опит със света.

По-конкретно, той се стреми да работи в сътрудничество със статистически асоциации и други заинтересовани групи, които ще помогнат на департамента да постигне своите предварително набелязани цели. За да предоставите помощта на вашата организация, моля изпратете имейл Tilahun Ferede Asena, преподавател по статистика, [email protected].