Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Смолян през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Смолян е 47.4 хил., от които 25.5 хил. са мъже, а 21.9 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.1%, а спрямо второто тримесечие на 2017 г. – с 6.0%.

През второто тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 45.9 хил., като 24.5 хил. от тях са мъже, а 21.4 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. с 0.9%,  а в сравнение с второто тримесечие на 2017 г.  – с 4.8%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 65.9%, съответно 69.0% за мъжете и 62.6% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. този коефициент намалява с 0.2 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2017 г.  – с 1.2 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през август 2018 година

PDF_файл

През август 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 095, а на леглата – 4 551. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 6.8%, а на леглата в тях се увеличава с 0.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г. е 79 790, или с 1.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 5.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През август 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 85.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 82.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 14.4 и 17.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 36.8%, следвани от  бившата югославска република Македония – 14.0%. и Русия – 7.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2018 година

PDF_файл

През август 2018 г. в областта са функционирали 32 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 0.8 хил., а на леглата – 1.5 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на стаите се увеличава с 10.6% и на леглата в тях – с 6.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 13.8 хил., или с 11.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани с 26.8%, а на български граждани с 5.9%.

Най – много чужденци, посетили област Хасково, са граждани на Турция – 61.6% от всички пренощували чужденци в областта, следват Румъния – 8.6%, Гърция – 7.0% и Германия – 3.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през август 2018 година

PDF_файл

През август 2018 г. в област Кърджали са функционирали 33 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 534, а на леглата – 1 063. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях – с 8.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г. е 8 010 и намалява с 8.3% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 9.8%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 18.9%.

През август 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 52.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 56.5% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 47.3% и 43.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през август 2018 година

PDF_файл

През август 2017 г. в областта са функционирали 201 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.0 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.5%, а леглата в тях – с 2.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 111.7 хил., или с 1.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 70.7 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 41.0 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 44.3% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 28.1%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 48.2% от нощувките на чужденци и 36.5% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.5 и 35.4%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

През 2017 г. в област Смолян са регистрирани 478 пътнотранспортните произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали. Спрямо предходната година броят им намалява с 10.3%. ПТП с пострадали са 90, вследствие на тях леко ранени са 83 души, тежко ранени – 23, а 7  лица са  загинали. В сравнение с 2016 г. броят на ПТП с пострадали нараства с 12.5%,  леко ранените намаляват с 9.8%, а тежко ранените лица нарастват с 43.8%. Броят на  загиналите  нараства  също със 75.0% (фиг. 1).

По брой на тежките катастрофи (с пострадали) област Смолян заема 21-во място в страната, като по-голяма част от пътнотранспортните произшествия през 2017 г. са регистрирани в границите на извъннаселените места – 46 на брой, или 51.1% от всички произшествия в областта.

От общо пострадалите участници в движението най-много са водачите на моторни превозни средства – 4 2 или  39.6%. Ранените пътници и пешеходци са с относителни дялове съответно 36. 8и 23.6%.

31 от ранените водачи са управлявали лек автомобил, 3 – товарен автомобил, 3 – мотоциклет, 3 – мотопед и 2 – велосипед. И петимата загинали водачи са управлявали лек автомобил.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през юли 2018 година

PDF_файл

През юли 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 103, а на леглата – 4 489. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 5.1%, а на леглата в тях се увеличава с 0.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г. е 69 975, или с 4.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 5.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5.

През юли 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 91.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 80.5% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.9 и 19.5%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 54.0%, следвани от  бившата югославска република Македония – 13.0% и Русия – 4.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юли 2018 година

PDF_файл

През юли 2018 г. в областта са функционирали 200 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.0 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават със 7.0%, а леглата в тях – с 2.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 117.2 хил., или с 0.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 67.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 49.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 46.9% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 29.4%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 46.6% от нощувките на чужденци и 37.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.5 и 33.4%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Хасково е 96.8 хил., от които 48.8 хил. са мъже, а 48.0 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.0%, а спрямо второто тримесечие на 2017 г. намалява с 0.7%. Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 49.2% (при 52.5% за страната), съответно 51.1% за мъжете и 47.4% за жените. По коефициент на заетост област Хасково е на четиринадесето място сред областите в страната.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. се увеличават с 0.3 хил., или с 0.9% спрямо края на март 2018 г., като достигат 30.1 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Административни и спомагателни дейности“ – с 19.6%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 18.2% и „Операции с недвижими имоти“ – с 9.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.8%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 11.3% и „Строителство“ – със 7.5%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 35.9%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11.8% и „Образование“ – 10.3%.

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.