Библиотека на Национален Статистически Институт
Библиотека:


София 1038,
ул. „П. Волов“ 2, ниска сграда, партер,
работно време с читатели: понеделник – петък, 9.00 – 17.00 ч.,
тел. (02) 9857 633, (02) 9857 521
е-mail: [email protected]

  Библиотека на Национален Статистически Институт
Читалня:


тел. (02) 9857 185
Prima-Soft Ltd.

Прима-Софт ООД
(iLib - разработка)
1505 София, ул. Русалка 4
e-mail: [email protected]
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]

 

СофтЛиб ООД
(iLib - внедряване)
София 1142 ул. "Юрий Венелин" No 42, ет. 1, ап. 1
e-mail: [email protected], [email protected]
тел. (02) 980 57 53
GSM 0887 284 725, 0887 240 100