Отворени данни

Източник на данните - Инфостат
Име на набора от данниДанниИнформация за колонитеИнформация за кодовите списъци
1АГРЕГИРАН КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАМЕСТВАНЕ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
2БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
3БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
4БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО НАЧИНИ НА ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
5БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
6БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
7БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
8БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА СПОРЕД НАЛИЧИЕТО НА ПРЕДИШНА РАБОТА, ПО ПРИЧИНИ ЗА НАПУСКАНЕ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
9БРАКОРАЗВОДИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
10ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
11ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПО ОБЩИНИ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
12ЖИВОРОДЕНИ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
13ЗАЕТИ ЛИЦА ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
14ЗАЕТИ ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО ПОЛ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
15ЗАЕТИ ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 20 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
16ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
17ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛ (2003 - 2007 ГОДИНА)
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
18ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛ (ОТ 2008 ГОДИНА)
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
19ЗАЕТИ ЛИЦА ПО КЛАСОВЕ ПРОФЕСИИ И ПОЛ (2003 - 2005 ГОДИНА)
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
20ЗАЕТИ ЛИЦА ПО КЛАСОВЕ ПРОФЕСИИ И ПОЛ (2006 - 2010 ГОДИНА)
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
21ЗАЕТИ ЛИЦА ПО КЛАСОВЕ ПРОФЕСИИ И ПОЛ (ОТ 2011 ГОДИНА)
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
22ЗАЕТИ ЛИЦА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
23ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ПОЛ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
24ЗАЕТИ ЛИЦА ПО СТАТУС В ЗАЕТОСТТА И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
25ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ПО ОБЛАСТИ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
26КОЕФИЦИЕНТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЕЗРАБОТИЦА ПО ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
27КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗРАБОТИЦА ПО ПОЛ И 10-ГОДИШНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Годишни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
28КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗРАБОТИЦА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
29КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗРАБОТИЦА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
30КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗРАБОТИЦА ПО ПОЛ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
Годишни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
31КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗРАБОТИЦА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
32КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗРАБОТИЦА ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
33КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ ЗА ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО ПОЛ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
34КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ 20 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
35КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
36КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
37КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ ПО ПОЛ И 10-ГОДИШНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Годишни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
38КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ ПО ПОЛ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
39КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
40КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
41КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ ПО ВЪЗРАСТ, ПОЛ И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
42КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
43КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
44ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ 31.12. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ, 2011 - 2022 ГОДИНА
CSV
JSON-stat
CSVCSV
45ЛИНИЯ НА БЕДНОСТ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
46ЛИЦА ЖИВЕЕЩИ В ДОМАКИНСТВА С НИСЪК ИНТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПОЛ - ДО 2020 ГОДИНА
CSV
JSON-stat
CSVCSV
47ЛИЦА ЖИВЕЕЩИ В ДОМАКИНСТВА С НИСЪК ИНТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ ПО ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ - ДО 2020 ГОДИНА
CSV
JSON-stat
CSVCSV
48ЛИЦА ЖИВЕЕЩИ В ДОМАКИНСТВА С НИСЪК ИНТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ - ДО 2020 ГОДИНА
CSV
JSON-stat
CSVCSV
49ЛИЦА ЖИВЕЕЩИ В ДОМАКИНСТВА С НИСЪК ИНТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ ПО ТИП НА ДОМАКИНСТВОТО - ДО 2020 ГОДИНА
CSV
JSON-stat
CSVCSV
50ЛИЦА ИЗВЪН РАБОТНАТА СИЛА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
51ЛИЦА ИЗВЪН РАБОТНАТА СИЛА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
52ЛИЦА ИЗВЪН РАБОТНАТА СИЛА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
53ЛИЦА ИЗВЪН РАБОТНАТА СИЛА ПО ПРИЧИНИ ЗА НЕАКТИВНОСТ И ПОЛ (2003 - 2020 ГОДИНА)
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
54ЛИЦА ИЗВЪН РАБОТНАТА СИЛА ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
55МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ, 2003-2017 ГОДИНА
Медицински персонал 1
CSV
JSON-stat
CSVCSV
56МУЗЕИ - ЕКСПОНАТИ И ПОСЕЩЕНИЯ ПО ОБЛАСТИ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
57НАЕТИ ЛИЦА ПО ВИД НА ДОГОВОРА С РАБОТОДАТЕЛЯ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
58НАЕТИ ЛИЦА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
59НАЕТИ ЛИЦА ПО ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
60НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (А21) И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ (2008-2022 Г.)
CSV
JSON-stat
CSVCSV
61НАЕТИ ЛИЦА ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
62НАЕТИ ЛИЦА СПОРЕД ВИДА НА РАБОТАТА (ПОСТОЯННА, ВРЕМЕННА)
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
63НАЕТИ ЛИЦА СПОРЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ (ПЪЛНО, НЕПЪЛНО)
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
64НАСЕЛЕНИЕ В РИСК ОТ БЕДНОСТ ИЛИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
65НАСЕЛЕНИЕ В РИСК ОТ БЕДНОСТ ИЛИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
66НАСЕЛЕНИЕ В РИСК ОТ БЕДНОСТ ИЛИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
67НАСЕЛЕНИЕ В РИСК ОТ БЕДНОСТ ИЛИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ ПО ТИП НА ДОМАКИНСТВОТО
CSV
JSON-stat
CSVCSV
68НАСЕЛЕНИЕ НА ВЪЗРАСТ 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
69НАСЕЛЕНИЕ ПО ПОЛ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
70НАСЕЛЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
71НЕРАВЕНСТВО В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДА (ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ДОХОДИТЕ НА НАЙ-БЕДНИТЕ И НАЙ-БОГАТИТЕ 20% ОТ ДОМАКИНСТВАТА)
CSV
JSON-stat
CSVCSV
72НЕРАВЕНСТВО В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДА - КОЕФИЦИЕНТ НА ДЖИНИ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
73ОБЕЗКУРАЖЕНИ ЛИЦА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
74ОБЕЗКУРАЖЕНИ ЛИЦА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
75ОБЕЗКУРАЖЕНИ ЛИЦА ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
76ОБЩ ДОХОД ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
77ОБЩ РАЗХОД ПО ГРУПИ РАЗХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
78ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА
CSV
JSON-stat
CSVCSV
79ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА
CSV
JSON-stat
CSVCSV
80ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА БЕДНИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И ПО ПОЛ (ЗА ЛИЦА НА 18 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ)
CSV
JSON-stat
CSVCSV
81ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА БЕДНИТЕ ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
82ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА БЕДНИТЕ ПО ТИП НА ДОМАКИНСТВОТО
CSV
JSON-stat
CSVCSV
83ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА БЕДНИТЕ ПРЕДИ СОЦИАЛНИТЕ ТРАНСФЕРИ (С ВКЛЮЧЕНИ ПЕНСИИ)
CSV
JSON-stat
CSVCSV
84ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА БЕДНИТЕ ПРЕДИ СОЦИАЛНИТЕ ТРАНСФЕРИ ПО ВЪЗРАСТ И ПОЛ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
85ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА БЕДНИТЕ СРЕД ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
CSV
JSON-stat
CSVCSV
86ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА РАБОТЕЩИ БЕДНИ (ЗА ЛИЦА ВЪВ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 18-64 Г.)(ПО ЗАЕТОСТ НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ/НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ)
CSV
JSON-stat
CSVCSV
87ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА РАБОТЕЩИ БЕДНИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
88ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА РАБОТЕЩИ БЕДНИ ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
89ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА РАБОТЕЩИ БЕДНИ ПО ТИП НА ДОМАКИНСТВОТО
CSV
JSON-stat
CSVCSV
90ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
91ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.
CSV
JSON-stat
CSVCSV
92ПАРИЧЕН ДОХОД ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
93ПАРИЧЕН РАЗХОД ПО ГРУПИ РАЗХОДИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
94ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
95ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ 2008 - 2020
CSV
JSON-stat
CSVCSV
96ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ (СРЕДНО НА ЛИЦЕ)
CSV
JSON-stat
CSVCSV
97ПРОДПРОМ ДАННИ АГРЕГИРАНИ ПО ПРОДУКТОВИ ПОДКАТЕГОРИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (КПИД-2008/ КПИД-2015)-ДИНАМИЧЕН РЕД
CSV
JSON-stat
CSVCSV
98ПРОЦЕНТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ЖИВЕЕЩО С МАТЕРИАЛНИ ЛИШЕНИЯ ПО ВЪЗРАСТ И ПОЛ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
99ПРОЦЕНТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ЖИВЕЕЩО С МАТЕРИАЛНИ ЛИШЕНИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
100ПРОЦЕНТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ЖИВЕЕЩО С МАТЕРИАЛНИ ЛИШЕНИЯ ПО ТИП НА ДОМАКИНСТВОТО
CSV
JSON-stat
CSVCSV
101ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА 2008 - 2020
CSV
JSON-stat
CSVCSV
102РАБОТНА СИЛА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
103РАБОТНА СИЛА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
104РАБОТНА СИЛА ПО ПОЛ И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
105РАБОТНА СИЛА ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
106РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ ПО ДЕЦИЛНИ ГРУПИ (ГОРНА ГРАНИЦА НА ДЕЦИЛА)
CSV
JSON-stat
CSVCSV
107РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДЕНЦИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 2012 - 2020
CSV
JSON-stat
CSVCSV
108СБОРЕН БАЛАНС НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ КЪМ 31.12.
CSV
JSON-stat
CSVCSV
109СБОРЕН БАЛАНС НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СБОРЕН БАЛАНС НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
110СБОРЕН БАЛАНС НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.
CSV
JSON-stat
CSVCSV
111СБОРЕН БАЛАНС НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ 31.12.
CSV
JSON-stat
CSVCSV
112СБОРЕН БАЛАНС НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ КЪМ 31.12.
СБОРЕН БАЛАНС НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ КЪМ 31.12.
CSV
JSON-stat
CSVCSV
113СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
114СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
CSV
JSON-stat
CSVCSV
115СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
116СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
117СКЛЮЧЕНИ БРАКОВЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
118СМЪРТНОСТ ПО ПРИЧИНИ ПО ПОЛ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ, 2005 - 2019 ГОДИНА
CSV
JSON-stat
CSVCSV
119СРЕДЕН БРОЙ ОТРАБОТЕНИ ЧАСОВЕ ОТ ЕДНО ЗАЕТО ЛИЦЕ ЗА СЕДМИЦА ПО ПОЛ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
120СРЕДЕН БРОЙ ОТРАБОТЕНИ ЧАСОВЕ ОТ ЕДНО ЗАЕТО ЛИЦЕ ЗА СЕДМИЦА ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ
Тримесечни данни
CSV
JSON-stat
CSVCSV
121СРЕДЕН ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
122СРЕДЕН ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
123СРЕДЕН ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА ПО ТИП НА ДОМАКИНСТВОТО
CSV
JSON-stat
CSVCSV
124СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (А21) И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ (2008-2022 Г.)
CSV
JSON-stat
CSVCSV
125СЪОТНОШЕНИЕ НА СРЕДНИЯ ДОХОД НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
CSV
JSON-stat
CSVCSV
126ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО КЪМ 31.12. ЗА ПЕРИОДА 2007-2016
CSV
JSON-stat
CSVCSV
127УМИРАНИЯ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
128УМИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ (ПО КЛАСОВЕ БОЛЕСТИ), 2015 - 2019 ГОДИНА
CSV
JSON-stat
CSVCSV
129УМИРАНИЯ ПО СЕДМИЦИ, ВЪЗРАСТ, ПОЛ И ОБЛАСТИ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
130ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
ЧПИ_РАЙОНИ_ОБЛАСТИ
CSV
JSON-stat
CSVCSV
131ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР КЪМ 31.12. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ КИД-2008 (A38)
ЧПИ_A38
CSV
JSON-stat
CSVCSV