A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Райони, които образуват ниво 2 (NUTS2)

Забележка: Районите, които образуват ниво 2 в съответствие с изискванията на общата Класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в ЕС не представляват административно-териториални единици

Идентификационен код Име Транслитерация NUTS1 NUTS2 Код на документа
1 BG31 Северозападен Severozapaden BG3 BG31 1483
2 BG32 Северен централен Severen tsentralen BG3 BG32 1483
3 BG33 Североизточен Severoiztochen BG3 BG33 1483
4 BG34 Югоизточен Yugoiztochen BG3 BG34 1483
5 BG41 Югозападен Yugozapaden BG4 BG41 1903
6 BG42 Южен централен Yuzhen tsentralen BG4 BG42 1483