A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Райони, които образуват ниво 1 (NUTS1)

Забележка: Районите, които образуват ниво 1 в съответствие с изискванията на общата Класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в ЕС не представляват административно-териториални единици

Идентификационен код Име Транслитерация NUTS1 Код на документа
1 BG3 район "Северна и Югоизточна България" region "Severna i Yugoiztochna Bulgaria" BG3 1483
2 BG4 район "Югозападна и Южна централна България"" region "Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria" BG4 1483